- Jeg føler jeg gjør en nyttig jobb

Intensivsykepleier Marianne Rønning (41) mener det handler om å se helheten hos en pasient.

Marianne

- Jeg føler jeg gjør en nyttig jobb. Det handler om å se helheten hos en pasient. Det er fint å kunne delta i behandlingsløpet og å se sammenhengen i sykdomsbildet, sier intensivsykepleier Marianne Rønning (41) ved Hjerteovervåkningen.

Rønning har jobbet som intensivsykepleier ved Nordlandssykehuset siden 2007.

- Dagene og pasienthendelsene er ulike, så man lærer mye. Hvis du klarer å forhindre at en svært syk pasient blir lagt i respirator, er det veldig givende.