Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Her finner du informasjon om pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord. Nettsidene driftes av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet. Kompetansetjenestens hovedoppgave er å bistå til systematisk deling av kunnskap og erfaring i pasientsikkerhetsarbeidet på tvers av foretaksgrensene.

Om oss

Regional kompetansetjeneste ble etablert av Helse Nord  i 2012 og finansieres med et årlig tilskudd på 2,1 millioner kroner. Kompetansetjenesten er i første omgang etablert for en fireårsperiode (2013-16), og organiseres av seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset. Seksjonen består i dag av i underkant av fire årsverk, og har også knyttet seg til flere internasjonale rådgivere med særlig relevant kompetanse innenfor pasientsikkerhet, ledelse, strategi og kommunikasjon.  

Hensikten med kompetansetjenesten:

  • Samle gode, formålstjenelige verktøy (herunder om implementering og kultur) på feltet og gjøre dem tilgjengelig for alle foretak.
  • Systematisk dokumentasjon av behov for kunnskap og kompetanse blant ledere og frontlinjepersonell.
  • Bistå foretakene i utvikling og evaluering av egne pasientsikkerhetsverktøy.
  • Drive egen forskning samt etablere nettverk og samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljø på feltet.
  • Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling: Pasientsikkerhet handler om å forhindre uønskede hendelser og pasientskader i helsetjenesten. Pasientsikkerhet handler også om å lære av disse hendelser for å forebygge at de gjentar seg.
  • Kompetansetjenestens hovedoppgave er å bistå til systematisk deling av kunnskap og erfaring i pasientsikkerhetsarbeidet på tvers av foretaksgrensene.
  • Kompetansetjenesten skal jobbe aktivt for å skape felles møteplasser for erfaringsutveksling mellom foretakene i landsdelen for kunnskapsdeling om beste praksis i pasientsikkerhetsarbeid
Den regionale pasientsikkerhetskonferansen arrangeres årlig og har siden oppstarten i 2013 vært en viktig møteplass for helsepersonell i landsdelen. 

Fant du det du lette etter?