ADHD foreldrekurs - Vesterålen

To dagers lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom i aldersgruppen 6-12 år med ADHD.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er en del av behandlingstilbudet for barn som har fått ADHD diagnose og som har tilknytning til BUP Vesterålen. Du kan be ditt barns behandler ved BUP Vesterålen sette deg på venteliste til dette kurset.  

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs  er at du skal få mer kunnskap og dermed mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling og egne ressurser.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Kurset vil ha et hovedfokus på diskusjon og erfaringsutveksling med andre foreldre/foresatte i samme situasjon.

Underveis i kurset vil vi tematisere diagnosen, utredning, symptomer, årsaker, tilleggsproblematikk inkludert motorikk, barnets og foreldrenes perspektiv (egenomsorg, positiv foreldrestyring, å legge tilrette for mestring), skolesituasjon og PPD/PPT`s rolle, behandling (struktur og hjelpemidler, medikamenter, søvn, ernæring), sosiale rettigheter og stønader, tilbud i kommunene samt gi en presentasjon av ADHD Norge. 

Praktisk informasjon 

Kurset går over to dager på dagtid.
Kurset er gratis. Du registrerer deg på automatene ved sykehusets hovedinngang ved ankomst.

Det serveres kaffe, te og vann. Det er anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine, eller du kan ta med egen matpakke.

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels
2. Thon Hotels
3. Nordic Choice Hotels. 

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".


Reise

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om ADHD hos barn og unge ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge


Fant du det du lette etter?