ADHD hos voksne, Bodø

Gruppeopplæring, Salten distriktspsykiatriske senter, Bodø

Lærings- og mestringskurs for voksne med ADHD og en av dine nærmeste.
Programmet er utarbeidet av Salten Distriktspsykiatriske senter, ADHD Norge og Lærings- og mestringssenteret.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen og en pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege eller behandler for å delta.

Henvisningen sendes: Nordlandssykehuset Psykisk helse og rus klinikk, Salten DPS, Boks 1480, 8092 Bodø

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret. Fløy H, 1.etasje
 
Arrangør
Salten distriktspsykiatriske senter
 
Innlegg fra
Nevropsykolog, lege, erfarne bruker- og pårørenderepresentanter, hjelpemiddelsentral, oppfølgingstjenesten, ADHD Norge 
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Ian Dawson
E-post: Ian.Dawson@nlsh.no
Telefon: 75 50 16 18

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
 
 

Kursdatoer

4. og 5. mai 2020: Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager og har plass til 24 deltagere. Pårørende inviteres til å delta, må være fylt 18 år. Det serveres gratis lunsj.

Vi oppfordrer til å stille spørsmål til foreleserne. Utbyttet av kurset kan også bli bedre dersom man deler erfaringer med både foreleserne og de andre kursdeltagerne.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Innhold i kurset

  • Hva er ADHD
  • Hvordan leve med ADHD
  • Behandlingstiltak
  • Hjelpemidler
  • Informasjon fra NAV
  • Innlegg fra erfaren bruker
  • Erfaringsutveksling

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

LMS_Mestringskurs_ADHD.pdf

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et Lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om ADHD ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge

Fant du det du lette etter?