ADHD- kurs for voksne - Bodø

To dagers Lærings- og mestringskurs for voksne med ADHD og en av dine nærmeste.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege eller behandler for å delta. Henvisningen sendes: Nordlandssykehuset Psykisk helse og rus klinikk, Salten DPS, Boks 1480, 8092 Bodø

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager og har plass til 24 deltagere. Pårørende inviteres til å delta, må være fylt 18 år. Det serveres gratis lunsj.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Vi oppfordrer til å stille spørsmål til foreleserne. Utbyttet av kurset kan også bli bedre dersom man deler erfaringer med både foreleserne og de andre kursdeltagerne.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupperFor informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Innhold i kurset

  • Hva er ADHD

  • Hvordan leve med ADHD

  • Behandlingstiltak

  • Hjelpemidler

  • Informasjon fra NAV

  • Innlegg fra erfaren bruker

  • Erfaringsutveksling

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

LMS_Mestringskurs_ADHD.pdf

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til våre ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om ADHD ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge

Fant du det du lette etter?