ADHD/ADD hos barn og ungdom

Kurs, 4-6 ganger pr år, BUP Ytre Salten - barn

Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD
Kurset går over 2 dager

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Tilbudet gis som et ledd i behandlingen som gis etter utredning ved BUP Ytre Salten. 

Når og hvor

Tid
4-6 ganger pr år
Klokkeslett
 
Sted
Thalleveien 37, Rønvik
  
Arrangør
BUP Ytre Salten - barn
Samarbeid med ADHD Norge  
Innlegg fra
Ulike fagpersoner  
Kontaktinformasjon
Kursleder :
Monica Nesjeøy, Tlf. 75 50 18 00, Mail: Monica.Nesjeoy@nordlandssykehuset.no

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 0014
 

Innhold i kurset

  • Hva er ADD/ADHD
  • Rettigheter
  • Hverdagserfaringer
  • Presentasjon av ADHD Norge
  • Tilleggsproblematikk
  • Behandling/medisinering
  • Å ha barn med ADHD / ADD
  • Skolesituasjonen
  • Informasjon om Opplæringsloven og PPTs rolle
  • Sosiale arenaer og mestring

Målsetting

Hensikten med dette kurset er å gi deltakerne informasjon om sykdommen, behandlingen og om faktorer som kan styrke mestring av hverdagen, samt mulighet for å treffe andre foreldre for erfaringsutveksling. Kunnskap kan øke tryggheten og gjøre hverdagen lettere.

Praktisk informasjon

Kurset har plass til foreldre/foresatt til 8-10 barn. 

Kurset er i samarbeid med ADHD Norge 
Gratis lunsj serveres begge dager.
Kurset er gratis.

Foreldre kan søke opplæringspenger for å delta. Reise og opphold dekkes etter gjeldene satser. For mere info se her;

Pasientreiser

Kursdatoer

2019    20. -21.mai 

             11.-12. september

             13.-14.november

2020   22 -23. januar

            18- 19. mars

             6 -7.  maiFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.