ADHD/ADD hos barn og ungdom, Bodø

Kurs, 4-6 ganger pr år, BUP Ytre Salten - barn

Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD
Kurset går over 2 dager

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Tilbudet gis som et ledd i behandlingen som gis etter utredning ved BUP Ytre Salten. 

Når og hvor

Tid
4-6 ganger pr år
Klokkeslett
 
Sted
Thalleveien 37, Rønvik
  
Arrangør
BUP Ytre Salten - barn
I samarbeid med ADHD Norge  
Innlegg fra
Ulike fagpersoner  
Kontaktinformasjon
Kursleder :
Monica Nesjeøy
E-post: Monica.Nesjeoy@nordlandssykehuset.no
Telefon: 75 50 18 00


Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
 

Kursdatoer

2019   20. -21.mai 

             11.-12. september

             13.-14.november

2020   22 -23. januar

            18- 19. mars

             6 -7.  mai

Praktisk informasjon

Kurset har plass til foreldre/foresatte til 8-10 barn. 

Kurset er gratis og det serveres gratis lunsj begge dagene. 

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Hva er ADHD/ADD, rettigheter, hverdagserfaringer, Presentasjon av ADHD Norge, tilleggsproblematikk, behandling/medisinering, å ha barn med ADHD/ADD, skolesituasjon, informasjon om opplæringsloven og PPT`s rolle, sosiale arenaer og mestring

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringkurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om ADHD hos barn og unge ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.