ADHD/ADD hos barn og ungdom - Bodø

To dager kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Tilbudet gis som et ledd i behandlingen som gis etter utredning ved BUP Ytre Salten. 

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager og har plass til foreldre/foresatte til 8-10 barn. 

Kurset er gratis og det serveres gratis lunsj begge dagene. 

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Hva er ADHD/ADD, rettigheter, hverdagserfaringer, Presentasjon av ADHD Norge, tilleggsproblematikk, behandling/medisinering, å ha barn med ADHD/ADD, skolesituasjon, informasjon om opplæringsloven og PPT`s rolle, sosiale arenaer og mestring

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til våre ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringkurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om ADHD hos barn og unge ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge

Fant du det du lette etter?