ADHD/ADD hos barn og ungdom, Bodø

Kurs, 4-6 ganger pr år, BUP Ytre Salten - barn

Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD
Kurset går over 2 dager

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Tilbudet gis som et ledd i behandlingen som gis etter utredning ved BUP Ytre Salten. 

Når og hvor

Tid
4-6 ganger pr år
Klokkeslett
 
Sted
Thalleveien 37, Rønvik
  
Arrangør
BUP Ytre Salten - barn
I samarbeid med ADHD Norge  
Innlegg fra
Ulike fagpersoner  
Kontaktinformasjon
Kursleder :
Monica Nesjeøy
E-post: Monica.Nesjeoy@nordlandssykehuset.no
Telefon: 75 50 18 00


Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
 

Kursdatoer

2020   5. og 6. februar

            25.og 26. mars Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

             6  og 7.  mai Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

Praktisk informasjon

Kurset har plass til foreldre/foresatte til 8-10 barn. 

Kurset er gratis og det serveres gratis lunsj begge dagene. 

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Hva er ADHD/ADD, rettigheter, hverdagserfaringer, Presentasjon av ADHD Norge, tilleggsproblematikk, behandling/medisinering, å ha barn med ADHD/ADD, skolesituasjon, informasjon om opplæringsloven og PPT`s rolle, sosiale arenaer og mestring

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringkurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om ADHD hos barn og unge ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge

Fant du det du lette etter?