Artrosekurs, håndartrose - Bodø

Dagskurs med påfølgende trening og testing for deg som har artrose i hånd- og fingerledd.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til «KSF henvisning til vurdering håndartrose Bodø». Postboks 1480. 8092 BODØ. Merkes med tittelen «Artrosekurs hånd».

Det er ikke nødvendig med røntgenbildediagnostikk, eller henvisning til spesialist (ortoped/revmatolog) først. 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer.


Praktisk informasjon

Artroseskolen er firedelt:

  1. Første det er en kursdag med undervisning i gruppe, med innlegg fra revmatolog, ortoped, brukerrepresentant, gruppeterapeut og ergoterapeut. Denne dagen vil vi også gå gjennom øvelser for hjemmetrening.
  2. I løpet av de påfølgende dagene blir hver deltaker innkalt til en individuell oppfølgingstime med ergoterapeut for kartlegging av funksjonsnivå, testing av grepsstyrke, tilpassing av ortoser (hvis nødvendig) og informasjon og veiledning ift hjelpemidler.
  3. I etterkant av kurset ønsker vi at pasienten gjennomfører hjemmeøvelser i en periode på ca 3 måneder. Målet for denne perioden er at pasienten skal ta i bruk kunnskapen for å bedre kunne mestre hverdagen med håndartrose.
  4. Innkalling til kontroll etter 3 måneder med ergoterapeut, for kartlegging av funksjonsnivå og testing av grepsstyrke, samt vurdering av behov for videre oppfølging.


    Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje og lunsj kan kjøpes  i sykehusets kantine/ kafe og kioskutsalg.

    Virtuell vandring i kurslokalene

     

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Innhold i kurset

På kurset møter du tverrfaglig helsepersonell og en erfaren bruker som vil gi deg innsikt i artrosesykdom, behandlingen av denne og hva du selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. 

Vi går gjennom enkel anatomi og sykdomsbeskrivelse, typiske symptomer ved artrose, mulige behandlingsformer, skinnetilpasning, treningsøvelser, grepsforbedrende hjelpemidler, testing av grepsstyrke og kartlegging av funksjonsnivå. Det vil også bli erfaringsutveksling i gruppen.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

På artrosekurset er hovedmålet at du skal få kunnskaper og ferdigheter til å vedlikeholde eventuelt forbedre aktivitetsnivået, samt utsette eller eventuelt unngå operasjon.

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Lærings- og mestringssenteret i sykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til alle ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk Revmatikerforbund

Fant du det du lette etter?