Artroseskole

Gruppeopplæring, ca 9 ganger per år, Fysioterapi, Bodø

Dagskurs for deg som har artrose i hofte eller kne.

På kurset møter du tverrfaglig helsepersonell og en erfaren bruker som vil gi deg innsikt i artrosesykdom, behandlingen av denne og hva du selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. Etter kurset vil du være med på et 6-12 ukers individuelt tilpasset treningsprogram hos lokal fysioterapeut hvor hovedmålet er at du skal få kunnskaper og ferdigheter til å vedlikeholde aktivitetsnivået på egenhånd.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til tjenestetypen "Fysioterapi" og merkes med tittelen "Artroseskole". Henvisningen kan også sendes per post til Kliniske Service Funksjoner, Fysioterapitjenesten. Nordlandssykehuset HF. Postboks 1480. 8092 Bodø.  Merkes med tittelen "Artroseskole"

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer.

Pasienter over 35 år med belastningssmerter i hofte eller kne kan henvises direkte til artroseskole for opplæring før man vurderer operasjon. Etter kurset sluses pasienten ut til lokal fysioterapeut med 6 -12 ukers individuelt tilpasset opplæringsprogram. Oppfølging hos fysioterapeut på sykehuset etter 3 mnd. 

Når og hvor

Tid
ca 9 ganger per år
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Fysioterapi, Bodø
i samarbeid med en erfaren AktivA-bruker  
Innlegg fra
Fysioterapeut, lege og brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Solveig Holmøy
E-post: solveig.holmoy@nordlandssykehuset.no

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
  
  
 

Kursdatoer

2020: 

mandag 13. januar  2020

Mandag 10. februar 2020

Mandag 16. mars 2020 Utsatt pga koronavirus tiltak 

Mandag 20. april 2020 Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

mandag 4. mai 2020 Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

mandag 7. september 2020

mandag 12. oktober 2020

mandag 16. november 2020

mandag 7. desember 2020

Praktisk informasjon

Dagskurs for deg med artrose i hofte eller kne. Etter kurset vil du bli tilbudt et 6- 12 ukers individuelt tilpasset treningsprogram hos lokal fysioterapeut.

Etter 3 mnd innkalles du til oppfølging hos fysioterapeut på sykehuset. I tillegg vil det bli gjennomført en fysisk test ved oppstart og etter 3 mnd for å kunne måle fremgangen i treningen. Du vil få egen innkalling til disse testene.Hvis du har det greit, fortsetter du med egentrening. 

Kurset er en del avAktivA, et program for å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose. Retningslinjene vektlegger pasientopplæring, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig).

Ved oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder vil du besvare spørsmål som omhandler artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå etc gjennom et elektronisk registreringssystem.

Lunsj kan kjøpes  i sykehusets kantine/ kafe  og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Informasjon om artrose og behandling, trening og kosthold. Fysisk testing i forbindelse med kurset og 3 mnd etter kurset.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

På artrosekurset er hovedmålet at du skal få kunnskaper og ferdigheter til å kunne vedlikeholde aktivitetsnivået, utsette eller eventuelt unngå operasjon.

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Helsenorge

Helsebiblioteket

AktivA

Norsk Revmatikerforbund


Fant du det du lette etter?