HELSENORGE

Assesment and treatment of dissociative disorders

Kurs, 24.11.2016-25.11.2016, Salten distriktspsykiatriske senter, Bodø

Fagdag i regi av Salten DPS med Foreleser Dr. PhD Suzette A. Boon.

Kursdel 6 - Dissosiasjon og Yoga. Konferansespråk: Engelsk

Når og hvor

Dato
24.11.2016-25.11.2016 
Klokkeslett
08:30-15:45
Sted
Mellomåsveien 4 Festsalen
 
Arrangør
Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS)
 
Kontaktinformasjon
Ruth Aandal-Herseth: E-post: rah@nlsh.no, tlf. 7550 1700
Gunilla Klensmeden: E-post gunilla.fosse@ntnu.no
 

Suzette A. Boon PhD, 1949, er klinisk psykolog og psykoterapeut. Virker som trainer og veileder for den nederlandske Society for Family Therapy og den nederlandske Society for Clinical Hypnose.
Siden slutten av åttitallet har hun spesialisert seg på diagnostisering og behandling av komplekse dissosiative lidelser.
Hun har jobbet som forsker ved det frie universitetet i Amsterdam (Psykiatrisk avdeling) og har oversatt og validert den nederlandske versjonen av Structured Klinisk Intervju for DSM-IV Dissosiative lidelser (SCID-D).

Hun disputerte 1993 på avhandlingen "Multiple Personality Disorder in the Netherlands" og har publisert flere bøker, bok-kapitler og mange artikler både om diagnose og behandling av dissosiative lidelser. Hun har utviklet en kompetanse- og opplæringsmanual for pasienter med kompleks dissosiativ lidelse. Den engelske versjonen av denne håndbok, sammen med Kathy Steele, MN, CS og Onno van der Hart PhD, ble publisert i mars 2011 og er blitt oversatt til mange språk. Hun har sammen med Helga Matthess utviklet et nytt semi-strukturert intervju for komplekset dissosiative lidelser og traume-relaterte symptomer: “Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I)".  Valideringsstudium er startet.

Hun arbeider som trainer og veileder hovedsakelig i ulike europeiske land, og hun driver også privat praksis. Hun er co-grunnlegger av European Society for Trauma og Dissosiasjon (Estd) og var dess første president. Hun har mottatt flere utmerkelser for sin jobb med å spre kunnskap om dissosiative lidelser.

Program day I: kl. 08.30 - 15.45
Diagnosing  complex dissociative disorders

1. What are dissociative symptoms and why are they difficult to recognize
2. from symptoms to  complex dissociative disorders: DIS and DDNOS
3. False positive and false negative cases
VIDEO VIGNETTES

Program day II: kl. 08.30 - 15.45
Stabilizing patients with a complex dissociative disorder
1. Therapeutic relationship
2. Making a treatment plan and treatment goals
3. psycho-eductaion and skills training
4. Making contact with dissociative parts
5. Techniques to help a DD patient to deal with PTSD symptoms and affect regulation

VIDEO VIGNETTES and ROLE PLAYS

Kursgodkjenninger:
DNLF(psykiatri, barn og ungdom og voksen) og NPF (vedlikeholdsaktivitet) godkjent 14 timer.

Pris:   kr 2 500,- ordinær / kr 1 500,- for ansatte NLSH
Salten DPS dekker kursavgift for ansatte ved Salten DPS

Klikk her for å laste ned hele programmet 

Klikk her for å gå til elektronisk påmelding - husk å få med evt. matallergi / vegetar etc.

Fant du det du lette etter?