Astmakurs for barn og deres foresatte, Bodø

Gruppeopplæring, En gang i året, Barnemedisin, Bodø

Dagskurs for barn med astma og deres foreldre. Astmakurset for barn 0 -7 år er beregnet for foresatte. Når barna har blitt 7 år får de anledning til å være med.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Barnemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
En gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Barnemedisin, Bodø
i samarbeid med Norges astma- og allergiforbund  
Innlegg fra
Barnelege, barnesykepleier, erfaren brukerrepresentant, Norges astma- og allergiforbund 
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Lindis Tollåli
E-post: lindis.tollali@nlsh.no
Telefon: 75 53 44 95

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14

 

Kursdatoer

28.januar 2020

For videre datoer, ta kontakt med kursleder Lindis Tollåli.

Praktisk informasjon

Astmaskolen for barn 0 -7 år er beregnet for foresatte. Når barna har blitt 7 år får de anledning til å være med. Undervisningen til barna skjer da delvis sammen med foreldrene og delvis i egen barnegruppe.

Vi oppfordrer til å stille spørsmål til foreleserne og dele erfaringer, usikkerhet og gode råd med både foreleserne og de andre kursdeltagerne.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset går over to dager.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap og behandling. Medisiner og inhalasjonsteknikk. Anfallsmestring. Hosteteknikk. Egenmåling for barn over 6 år. Hva påvirker sykdommen. Sanering. Trening. Erfaringsutveksling.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs, barn med astma

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om astma ved Nordlandssykehuset

Norges astma- og allergiforbund

Helsenorge

Helsebiblioteket

Fant du det du lette etter?