Astmakurs for barn og deres foresatte, Bodø

Gruppeopplæring, En gang i året, Barnemedisin, Bodø, Lærings- og mestringssenteret

Dagskurs for barn med astma og deres foreldre. Astmakurset for barn 0 -7 år er beregnet for foresatte. Når barna har blitt 7 år får de anledning til å være med.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Barnemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
En gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Barnemedisin, Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Norges astma- og allergiforbund  
Innlegg fra
Barnelege, barnesykepleier, erfaren brukerrepresentant, Norges astma- og allergiforbund 
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Lindis Tollåli
E-post: lindis.tollali@nlsh.no
Telefon: 75 53 44 95

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68

 

Kursdatoer

15. Mai 2019

For videre datoer, ta kontakt med kursleder Lindis Tollåli.

Praktisk informasjon

Astmaskolen for barn 0 -7 år er beregnet for foresatte. Når barna har blitt 7 år får de anledning til å være med. Undervisningen til barna skjer da delvis sammen med foreldrene og delvis i egen barnegruppe.

Vi oppfordrer til å stille spørsmål til foreleserne og dele erfaringer, usikkerhet og gode råd med både foreleserne og de andre kursdeltagerne.

Kurset går over to dager.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap og behandling. Medisiner og inhalasjonsteknikk. Anfallsmestring. Hosteteknikk. Egenmåling for barn over 6 år. Hva påvirker sykdommen. Sanering. Trening. Erfaringsutveksling.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs, barn med astma

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om astma ved Nordlandssykehuset

Norges astma- og allergiforbund

Helsenorge

Helsebiblioteket

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.