Astmakurs for ungdom, Bodø

Gruppeopplæring, En til to ganger per år, Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø, Barnemedisin, Bodø, Lærings- og mestringssenteret

To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Medisinsk poliklinikk eller Barnemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
En til to ganger per år
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Barnemedisin, Bodø, Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med en erfaren brukerrepresentant fra Norges astma- og allergiforbund  
Innlegg fra
Lungelege/barnelege, sykepleier, erfaren brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Karianne Aanes Hansen
E-post: karianne.aanes.hansen@nlsh.no
Telefon: 97 17 50 31

Kursleder Lindis Tollåli
E-post: lindis.tollali@nlsh.no
Telefon 75 53 44 95

 

Kursdatoer

Ta kontakt med kursleder Karianne Aanes Hansen for dato.

Praktisk informasjon

Ungdomskurset for de yngste ungdommene arrangeres av Barneavdelingen, mens kurset for de eldste ungdommene er et samarbeid med Medisinsk klinikk. Foreldrene får være med, men de største ungdommene kan også komme alene. Noe undervisning foregår med foreldre og ungdommer samlet og noe foregår oppdelt med foreldre og ungdommer hver for seg.

Kurset går over to dager.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap og behandling. Anfallsmestring. Hosteteknikk. Egenmålinger. Inhalasjonsteknikk. Sanering. Allergi. Trygderettigheter. Fysisk aktivitet og avspenning.

Det er lagt opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap. Du har muligheten for å stille spørsmål til foreleserne og dele erfaringer, usikkerhet og gode råd med både foreleserne og de andre kursdeltagerne.

Målsetting

Målet er at du som har Astma og din pårørende skal få bedre forståelse for sykdommen og hva som påvirker den.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om astma ved Nordlandssykehuset

Norges astma- og allergiforbund

Helsenorge

Helsebiblioteket

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.