Astmaskole for ungdom

Kurs, En til to ganger per år, Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø, Barnemedisin, Bodø

To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med andre som har astma og deres pårørende. Målet er å få bedre forståelse for sykdommen og hva som påvirker den slik at man bedre kan mestre sin sykdom.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.

Henvisning sendes Medisinsk poliklinikk eller Barnemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø 

Når og hvor

Tid
En til to ganger per år
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Barnemedisin, Bodø, Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø
i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, en representant fra brukergruppen og Norges astma- og allergiforbund  
Kontakt
Kursleder
Karianne Aanes Hansen
E-post: karianne.aanes.hansen@nlsh.no
Telefon: 97 17 50 31

Kursleder Lindis Tollåli
E-post: lindis.tollali@nlsh.no
Telefon 75 53 44 95

 

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap og behandling. Anfallsmestring. Hosteteknikk. Egenmålinger. Inhalasjonsteknikk. Sanering. Allergi. Trygderettigheter. Fysisk aktivitet og avspenning.

Målsetting

Målet er at du som har Astma og din pårørende skal få bedre forståelse for sykdommen og hva som påvirker den.

Praktisk informasjon

Det er lagt opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap. Du har muligheten for å stille spørsmål til foreleserne og dele erfaringer, usikkerhet og gode råd med både foreleserne og de andre kursdeltagerne.

Ungdomskurset for de yngste ungdommene arrangeres av Barneavdelingen, mens kurset for de eldste ungdommene er et samarbeid med Medisinsk klinikk. Foreldrene får være med, men de største ungdommene kan også komme alene. Noe undervisning foregår med foreldre og ungdommer samlet og noe foregår oppdelt med foreldre og ungdommer hver for seg.

Kurset går over to dager. Reise og oppholdsutgifter dekkes etter gjeldende satser. For informasjon om reise og opphold ta kontakt med pasientreiser. Du finner kontaktinformasjon til dem nederst på denne nettsiden.

Kurset foregår på Lærings- og mestringssenteret, E-post: lmsenter@nlsh.no Telefon: 75 57 11 68

Nyttige nettadresser

http://www.naaf.no

https://helsenorge.no

http://www.helsebiblioteket.no