Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn, Bodø

Kurs, Ca 4 ganger i året, BUP autismeteam

Kurs for foreldre/foresatte som har førskolebarn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du kan henvises til kurset via spesialisthelsetejeneste  eller behandler ved BUP:

Henvisningen sendes til:

Nordlandssykehuset, BUPA-Neståsen, Fagenhet for autisme, PB 1480, 8092 Bodø

Når og hvor

Tid
Ca 4 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Thalleveien 37, Rønvik
  
Arrangør
BUP Fagenhet for autisme
i samarbeid med Autismeforeningen og Lærings- og mestringssenteret 
Innlegg fra
Ulike fagpersoner og Autismeforeningen  
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Ingrid M. Drevvatne  
Telefon: 75 57 17 28,
E-post: imd@nlsh.no
 

5-6 september 19

14-15 november 19

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager.

Kurset har plass til ca 10 - 14 foreldre.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Innhold i kurset

  • Hva er Autisme? Utfordringer og hverdagsliv
  • Autismeforeningen informerer om sitt tilbud
  • Erfaringsutveksling
  • Tilrettelegging for god utvikling
  • Rettigheter
  • Veien videre

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for brosjyre autismespekterforstyrrelse sept 19.pdf

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Helsenorge

Helsebiblioteket

Autismeforeningen

Fant du det du lette etter?