Autismespekterforstyrrelse hos skolebarn og ungdom

Gruppeopplæring, BUP autismeteam

Kurs for foreldre/foresatte som har barn i skolealder/ ungdom med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du kan henvises til kurset via spesialisthelsetjeneste  eller behandler ved BUP:

Henvisningen sendes til:

Nordlandssykehuset, BUPA-Neståsen, Fagenhet for autisme, PB 1480, 8092 Bodø

Når og hvor

Sted
Thalleveien 37, Rønvik
  
Arrangør
BUP Fagenhet for autisme
I samarbeid med Autismeforeningen og Lærings- og mestringssenteret 
Innlegg fra
Ulike fagpersoner og Autismeforeningen 
Kontaktinformasjon
Kursleder Thor Arne Brekke   tlf: 75 57 08 74,
E-post: tab@nlsh.no
 

Hensikten med kurset

Få informasjon, råd og veiledning. Dele erfaring med andre som er i samme situasjon. Økt mestring i hverdagen.

Innhold i kurset

  • Hva er Autisme? Utfordringer og hverdagsliv
  • Autismeforeningen informerer om sitt tilbud
  • Erfaringsutveksling
  • Tilrettelegging for god utvikling
  • Rettigheter
  • Veien videre

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager.

Kurset har plass til ca 10 - 14 foreldre.

Kursdatoer

10-11 oktober 19

21-22. november 19

Kurset arrangeres fire ganger pr år. 

Nyttige nettadresser

Klikk på linken for å åpne

Pasientreiser

AutismeforeningenFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.