Barn og ungdom med psykoser

Kurs, 26.09.2017-27.09.2017

Seminaret er tverrfaglig, og har som målsetting å gi teoretisk og praktisk kunnskap om psykoser ved å vise nye perspektiver og å belyse ulike typer behandling.

Målgruppen er ansatte som i sitt arbeid møter mennesker med psykoser. Tilbudet er tverrfaglig, og har som målsetting å gi teoretisk og praktisk kunnskap om psykoser ved å vise nye perspektiver og å belyse ulike typer behandling.

Fagfolk som ikke jobber i Nordlandssykehuset er også hjertelig velkommen!

På dette seminaret skal vi ha fokus på psykoser hos barn og ungdom.

Når og hvor

Dato
26.09.2017-27.09.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4.
 

Forelesere:

Robert Jørgensen, ansatt ved oppdagelsesteamet TIPS Stavanger

Kjersti Karlsen, psykologspesialist med klinisk fordyping barn og ungdom. Hun er ansatt ved TIPS Sør-Øst – Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser, og har der ansvar for å bygge opp psykosekompetansen i BUP i Helseregion Sør-Øst.

Erik Johnsen, assisterende avdelingssjef/overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og professor II, UiB.

Roger Hagen, professor ved Institutt for psykologi, NTNU.

Harald Marius Nybø, psykiatrisk sykepleier ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, UPS Kalnes, Sykehuset Østfold.

Program:

Tirsdag 26. september

08.30 Registrering med kaffe
09.00 Tidlig oppdagelse, høyrisiko og tidlig intervensjon, hva gjør vi? Fokus på tiltak i høyrisikogruppa.
         • Robert Jørgensen
10.00 Pause
10.15 Utredning av barn og unge, med vekt på hallusinasjoner.
         • Kjersti Karlsen
11.30 Lunsj
12.30 Utviklingsforstyrrelser versus psykoselidelser.
         • Kjersti Karlsen
13.30 Kaffepause
13.45 "Psykosespekterlidelser hos barn og ungdom"
         • Kjersti Karlsen
15.00 Ferdig for dagen


Onsdag 27. september

09.00 Behandling, medisinsk.
         • Erik Johnsen
10.00 Kaffepause
10.20 Behandling, medisinsk.
         • Erik Johnsen
11.30 Lunsj
12.15 Kognitiv terapi.
         • Roger Hagen
13.00 Kaffepause
13.15 Kognitiv terapi.
         • Roger Hagen
14.15 Pause
14.30 Tidlig psykose og familiearbeid.
         • Harald Marius Nybø
15.30 Vel hjem

 
 

Last ned program her

Påmelding

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.