Barn og ungdom med psykoser

Kurs, 26.09.2017-27.09.2017

Seminaret er tverrfaglig, og har som målsetting å gi teoretisk og praktisk kunnskap om psykoser ved å vise nye perspektiver og å belyse ulike typer behandling.

Målgruppen er ansatte som i sitt arbeid møter mennesker med psykoser. Tilbudet er tverrfaglig, og har som målsetting å gi teoretisk og praktisk kunnskap om psykoser ved å vise nye perspektiver og å belyse ulike typer behandling.

Fagfolk som ikke jobber i Nordlandssykehuset er også hjertelig velkommen!

På dette seminaret skal vi ha fokus på psykoser hos barn og ungdom.

Når og hvor

Dato
26.09.2017-27.09.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4.
 

Forelesere:

Robert Jørgensen, ansatt ved oppdagelsesteamet TIPS Stavanger

Kjersti Karlsen, psykologspesialist med klinisk fordyping barn og ungdom. Hun er ansatt ved TIPS Sør-Øst – Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser, og har der ansvar for å bygge opp psykosekompetansen i BUP i Helseregion Sør-Øst.

Erik Johnsen, assisterende avdelingssjef/overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og professor II, UiB.

Roger Hagen, professor ved Institutt for psykologi, NTNU.

Harald Marius Nybø, psykiatrisk sykepleier ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, UPS Kalnes, Sykehuset Østfold.

Program:

Tirsdag 26. september

08.30 Registrering med kaffe
09.00 Tidlig oppdagelse, høyrisiko og tidlig intervensjon, hva gjør vi? Fokus på tiltak i høyrisikogruppa.
         • Robert Jørgensen
10.00 Pause
10.15 Utredning av barn og unge, med vekt på hallusinasjoner.
         • Kjersti Karlsen
11.30 Lunsj
12.30 Utviklingsforstyrrelser versus psykoselidelser.
         • Kjersti Karlsen
13.30 Kaffepause
13.45 "Psykosespekterlidelser hos barn og ungdom"
         • Kjersti Karlsen
15.00 Ferdig for dagen


Onsdag 27. september

09.00 Behandling, medisinsk.
         • Erik Johnsen
10.00 Kaffepause
10.20 Behandling, medisinsk.
         • Erik Johnsen
11.30 Lunsj
12.15 Kognitiv terapi.
         • Roger Hagen
13.00 Kaffepause
13.15 Kognitiv terapi.
         • Roger Hagen
14.15 Pause
14.30 Tidlig psykose og familiearbeid.
         • Harald Marius Nybø
15.30 Vel hjem

 
 

Last ned program her

Påmelding

Fant du det du lette etter?