Diabetes drop- in kurs - Bodø

Tre- timers grunnleggende drop-in kurs for pasienter med Diabetes type -2 og deres pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Praktisk informasjon

Til dette kurset trenger du ingen påmelding eller henvisning, det er bare å stikke innom. Tilbudet er gratis og pårørende kan være med. Reiseutgifter blir ikke refundert

På kurset møter du en erfaren Diabetessykepleier som forteller om hva det er viktig å tenke på i første omgang, om kosthold og fysisk aktivitet og om hvordan du selv kan bidra til å regulere blodsukkeret. Hjertelig velkommen.

Det serveres ikke mat på kurset, men man har anledning til å kjøpe mat i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om Diabetes type 2 og behandling. Fysisk aktivitet og kosthold. Hvordan du selv kan bidra til å regulere blodsukkeret.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig plakat/pasientinformasjon

Klikk her for å laste ned

Diabetes drop-in

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til våre ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Diabetes type 2 ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Diabetesforbundet

Fant du det du lette etter?