Diabetes type 1, Bodø

Gruppeopplæring, Diabetes poliklinikk

3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisningen kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Diabetes poliklinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), diagnose og hvilken type insulinbehandling pasienten benytter.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringsentret , fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Diabetes poliklinikk
I samarbeid med representant for brukergruppen  
Innlegg fra
Diabetes sykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog og erfaren brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Trine Selnes og Ann-Merethe Mannvik
E- post: trine.selnes@nordlandssykehuset.no
tlf: 75571408/ 75570780

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68
 

Kursdatoer

25. og 26 mai 2020 Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

Praktisk informasjon

Det er plass til 16 deltagere totalt og det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om Diabetes og behandling. Hyper og hypoglykemi, ketoacidose. Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk. Fotbehandling og senskader. Fysisk aktivitet og kosthold, livsstilsendring. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Brukererfaringer

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Mestringskurs-diabetes.pdf

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Diabetes type 1 ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Diabetesforbundet

Fant du det du lette etter?