Diabetes type 1, Bodø

Gruppeopplæring, Diabetes poliklinikk, Lærings- og mestringssenteret

3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet .

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisningen kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Diabetes poliklinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), diagnose og hvilken type insulinbehandling pasienten benytter.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringsentret , fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Diabetes poliklinikk, Lærings- og mestringssenteret
I samarbeid med representant for brukergruppen  
Innlegg fra
Diabetes sykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog og erfaren brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Trine Selnes og Ann-Merethe Mannvik
E- post: trine.selnes@nordlandssykehuset.no
tlf: 75571408/ 75570780

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68
 

Kursdatoer

9. 10. og 11. Desember 2019

Praktisk informasjon

Det er plass til 16 deltagere totalt og det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om Diabetes og behandling. Hyper og hypoglykemi, ketoacidose. Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk. Fotbehandling og senskader. Fysisk aktivitet og kosthold, livsstilsendring. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Brukererfaringer

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Mestringskurs-diabetes.pdf

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Diabetes type 1 ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Diabetesforbundet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.