Diabetes type 2, Bodø

Gruppeopplæring, Arrangeres jevnlig, Diabetes poliklinikk, Lærings- og mestringssenteret

2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt  erfaringsutveksling i gruppen. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisningen kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Diabetes poliklinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
Arrangeres jevnlig
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Diabetes poliklinikk, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med en representant fra brukergruppen 
Innlegg fra
Lege, ernæringsfysiolog, diabetessykepleier og erfaren brukerrepresentant. 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Rita Laastad og Lisbeth Pedersen
Medisinsk poliklinikk, N3
Telefon: 75 57 00 12

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 0014
 

Kursdatoer

21. og 22 mars 2019

22. og 23. august 2019

5. og 6. September 2019

3. og 4. Oktober 2019

14. og 15. November 2019

12. og 13. Desember 2019

Praktisk informasjon

Det er plass til 16 deltagere totalt og det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om Diabetes type 2 og behandling. Blodsukkermåling og  hva skjer ved høyt  og lavt blodsukker.   Livsstilsendring gjennom fysisk aktivitet og kosthold. Informasjon om rettigheter ved sykdom og erfaringsutveksling. Diabetiske senskader vil bli belyst. Ketoacidose og injeksjonsteknikk  er tema som kan være aktuelle ut fra gruppen.  

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Læring- og mestringskurs Diabetes

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Diabetes type 2 ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Kostverktøyet

 

Frisklivsentraler

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.