Diabetes type 2, Bodø

Gruppeopplæring, Arrangeres jevnlig, Diabetes poliklinikk

2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisningen kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Diabetes poliklinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
Arrangeres jevnlig
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Diabetes poliklinikk
i samarbeid med en representant fra brukergruppen 
Innlegg fra
Lege, ernæringsfysiolog, diabetessykepleier og erfaren brukerrepresentant. 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Rita Laastad og Lisbeth Pedersen
Medisinsk poliklinikk, N3
Telefon: 75 57 00 12

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 0014
 

Kursdatoer

2020:

Torsdag 19. og fredag 20. Mars, utsatt pga smitteforebygging

Torsdag 14. og fredag 15. Mai Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

Onsdag 27. og torsdag 28. Mai Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

Torsdag 17. og fredag 18 september 2020

Torsdag 1. og fredag 2. oktober  2020

Torsdag 12. og fredag 13 november 2020

2021

Torsdag 14. og fredag 15. Januar 2021

Torsdag 25. og fredag 26. Februar 2021

Torsdag 25. og fredag 26. Mars 2021

Torsdag 29. og fredag 30 april 2021

Torsdag 3.og fredag 4. juni 2021

Torsdag 23. og fredag 24 september 2021

Torsdag 21. og fredag 22. oktober  2021

Torsdag 2. og fredag 3 desember 2020

Praktisk informasjon

Det er plass til 16 deltagere totalt og det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om Diabetes type 2 og behandling. Blodsukkermåling og  hva skjer ved høyt og lavt blodsukker.   Livsstilsendring gjennom fysisk aktivitet og kosthold. Informasjon om rettigheter ved sykdom og erfaringsutveksling. Diabetiske senskader vil bli belyst. Injeksjon og injeksjonsteknikk  er tema som kan være aktuelle ut fra gruppen.  

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Læring- og mestringskurs Diabetes

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Diabetes type 2 ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Kostverktøyet

Frisklivsentraler

Fant du det du lette etter?