Diabetes type 2, Lofoten

Gruppeopplæring, 1-2 ganger i året, Medisinsk avdeling Lofoten

3- dagers lærings- og mestringskurs  for deg med Diabetes type 2 og din nærmeste pårørende.

Gjennom kurset møter man ulike fagfolk fra NLSH som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer med å leve med Diabetes, representanter fra Diabetesforbundets lokallag og Frisklivssentralen i Vestvågøy kommune. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for å få best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege eller Diabetessykepleieier ved NLSH for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Sykehusbakken 23, 8372 Gravdal.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
1-2 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Lofoten, Gravdal
Store møterom i 3. etasje ved Lofoten sykehus
 
Arrangør
Medisinsk avdeling Lofoten
I samarbeid med en erfaren representant for brukergruppen, Vestlofoten Diabetesforbund, Frisklivssentralen Vestvågøy kommune og Lærings - og Mestringssenteret. 
Kontaktinformasjon
Rådgiver lærings- og mestringssenteret Lofoten
Elin Pladsen
elin.pladsen@nlsh.no
75572151

Diabetessykepleier Inga Johansen
Inga.Johansen@nordlandssykehuset.no
 

Kursdatoer

Høsten 2020. Kursdatoer kommer.

Praktisk informasjon

Dette kurset går over 3 enkeltdager der man skal delta på alle tre dagene. Din nærmeste pårørende er velkommen til å delta, og det vil være fokus på pårørendes opplevelser og rolle i løpet av kurset.

Det serveres frukt og kaffe/te på kurset. Lunsj kan kjøpes i sykehusets kantine.

Rettigheter, reiseutgifter og egenandel

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Innhold

Medisinsk faktakunnskap om Diabetes og behandling. Råd om fysisk aktivitet. Kunnskap om ernæring ved Diabetes. Fotbehandling og senskader. Mestring og livsstilsendring ved kronisk sykdom. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Informasjon om tilbud i kommunen. Brukererfaringer. God tid til erfaringsutveksling og spørsmål.

Program for kursdagene finner du her:

Program Diabetes 2019

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Diabetes startkurs Lofoten.pdf 

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lære mer om hva et Lærings - og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og Mestingssenteret

Nyttige nettsider

DiabetesforbundetHelsebiblioteketPårørendesenteretNasjonal faglig retningslinje for Diabetes (Helsedirektoratet)
Fant du det du lette etter?