Diabetes type 2 startkurs - Lofoten

Tre dagers lærings- og mestringskurs for voksne som har diabetes type 2 og deres pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta. Din sykehuslege, fastlege eller diabetes-sykepleier kan henvise deg. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til Medisinsk klinikk, eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Boks 373, 8376 Leknes .

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs. Skal det være med pårørende, må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i tilfeller hvor pasienten ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise - og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man fagfolk fra sykehuset og vestvågøy kommune. Du møter også en brukerrepresentant som deler sine erfaringer med å leve med diabetes type 2. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål utveksle erfaringer med de andre kursdeltakerne.                                                                                                                

Tema i kurset er: medisinsk faktakunnskap om diabetes og behandling. Råd om fysisk aktivitet. Kunnskap om ernæring ved diabetes. Fotbehandling og senskader. Mestring og livsstilsendring ved kronisk sykdom. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Informasjon om tilbud i kommunen. Brukererfaringer. God tid til erfaringsutveksling og spørsmål.

Program fra et tidligere kurs finner du her:

Program Diabetes November 2019 Lofoten.pdf

Målsetting

På lærings- og mestringskurs lærer du om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Målet med kurset er at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøres egne ressurser for å håndtere livet mes diabetes og som og pårørende.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned:

Diabetes startkurs Lofoten.pdf

Lærings - og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til alle ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende:

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Her kan du finner nettsider med kvalitetssikret informasjon om helse og mestring. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene:

Helsenorge - diabetes type 2

Norsk helseinformatikk - diabetes type 2

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes - helsedirektoratet

Helsebiblioteket - diabetes type 2

Diabetesforbundet

Pårørendesenteret

Nyttige nettressurser - kvalitetessikret samling om helse og mestring

Fant du det du lette etter?