Diabetes type 2, Vesterålen

Gruppeopplæring, Medisinsk avdeling Vesterålen, Lærings- og mestringssenteret

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med diabetes type 2 og deres pårørende

Kunnskap gir økt trygghet og mestring i hverdagen. På kurset vil du møte erfarne fagfolk fra sykehuset som vil forelese om ulike tema. I tillegg møter du en brukerrepresentant som vil fortelle om sine erfaringer. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsutveksling for å få best utbytte av kurset.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta på kurset. Opplys gjerne i henvisninga om pårørende skal delta. 

Henvisning sendes elektronisk eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Vesterålen, Ivar Bergsmogt. 3, 8450 Stokmarknes.

Merk henvisninga Kurs Vesterålen.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Når og hvor

Sted
Vesterålen, Stokmarknes
Nordlandssykehuset Vesterålen, Ivar Bergsmogt. 3, 8450 Stokmarknes
Møterom A 3120, 3.etg
 
Arrangør
Medisinsk avdeling Vesterålen, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Diabetesforbundet 
Medarrangør

Medisinsk klinikk i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og Diabetesforbundet. Medisinsk ansvarlig lege er Per Kristian Skorpen. 

Innlegg fra
Lege , sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, brukerrepresentant, Diabetesforbundet 
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Line Høidahl
E-post: line.hoidahl@nlsh.no
Telefon: 75 42 40 00

Helsesekretær
Åse Jin Brustad
E-post: ase.jin.brustad@nlsh.no
Telefon: 75 42 42 85

Lærings- og mestringssenteret:
Ragna Renna
E-post: ragna.renna@nlsh.no

 

Kursdatoer

Tirsdag 27. og onsdag 28. august 2019
Tirsdag 5. og onsdag 6. november 2019

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om diabetes og behandling. Hyper- og hypoglykemi, ketoacidose. Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk. Fotbehandling og senskader. Fysisk aktivitet og kosthold. Livsstilsendring. Brukererfaringer.

Målsetting

Målet er at du som har diabetes og din pårørende skal få hjelp til å mestre hverdagen, oppleve bedre forståelse og kontroll over situasjonen.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager og holdes på kursrom 3100 i 3. etasje. Lunsj er medbrakt matpakke eller lunsj som kan kjøpes i kantinen.

Det er plass til 16 deltagere totalt. Vi anbefaler at kursdeltagerne tar med seg en pårørende.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Helsenorge

Helsebiblioteket

Behandlingsinformasjon om diabetes

DiabetesforbundetFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.