Eksemkurs for foreldre til små barn

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 2 ganger per år , Barnepoliklinikk, Bodø

Dagskurs for foreldre til barn med Eksem.

På kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best utbytte av kurset.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Barnepoliklinikken, Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer både til barnet det gjelder (selv om barnet ikke skal delta) og foreldrene som skal delta på kurset.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset

Når og hvor

Tid
2 ganger per år
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Barnepoliklinikk, Bodø
i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og erfaren bruker fra Norges Astma og allergiforbund 
Innlegg fra
Lege, apotekteknikker, erfaren brukerrepresentant, barnesykepleier og barne- og ungdomsspsykiater 
Kontakt
Kursleder:
Stine Hagen Langfjord
E-post: Stine.Langfjord@nordlandssykehuset.no
Telefon: 40 24 61 49

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
 

Innhold i kurset

Hva er eksem og hvordan kan vi behandle det. Utfordringer i dagliglivet og hvordan kan vi håndtere dem. Brukererfaring. Praktisk eksembehandling. Rettigheter.

Målsetting

Målet er at foreldre skal oppleve bedre forståelse og kontroll over situasjonen vha teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. 

Praktisk informasjon

Dagskurs for foreldre.

Vi utarbeider en felles lenke med informasjon om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper. Her vil du finne informasjon om reise, opphold og fri fra arbeid  for å delta på kurs. Inntil videre kan du bruke disse lenkene:

Pasientreiser

Kost og overnatting

NAV

Utskriftsvennlig brosjyre

Utskriftsvennlig brosjyre kommer.

Kursdatoer 2018 -2019

19. November 2018.

Planlegges kurs i Mai og Oktober 2019, datoer kommer.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.