Eksemkurs for foreldre til små barn, Bodø

Gruppeopplæring, 2 ganger per år, Barnepoliklinikk, Bodø, Lærings- og mestringssenteret

Dagskurs for foreldre til barn med Eksem.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Barnepoliklinikken, Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose. Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
2 ganger per år
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Barnepoliklinikk, Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid erfaren bruker fra Norges Astma og allergiforbund 
Innlegg fra
Lege, apotekteknikker, erfaren brukerrepresentant, barnesykepleier og barne- og ungdomsspsykiater 
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Stine Hagen Langfjord
E-post: Stine.Langfjord@nordlandssykehuset.no
Telefon: 40 24 61 49

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
 

Kursdatoer

Planlegges kurs i Mai og Oktober 2019, datoer kommer.

Praktisk informasjon

Dagskurs for foreldre til små barn med eksem.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du klikke her:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Hva er eksem og hvordan kan vi behandle det. Utfordringer i dagliglivet og hvordan kan vi håndtere dem. Brukererfaring. Praktisk eksembehandling. Rettigheter.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Utskriftsvennlig brosjyre kommer.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på lærings- og mestringssenteret


Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norges astma og allergiforbundFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.