HELSENORGE

Ekstraordinært styremøte i Nordlandssykehuset 17. januar 2022

Styresaken behandles unntatt offentlighet, jf. Helseforetaksloven § 26a, punkt 1 og 2.
Fant du det du lette etter?