ENTER konferanse "Samarbeid om nye forløp innen psykisk helse"

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 13.06.2019

 

Det er en økende trend i mange land å introdusere nye retningslinjer og standardisere behandlingsforløp i psykisk helse. For eksempel er det fra januar 2019 blitt introdusert flere nye pakkeforløp innen psykisk helse i Norge.

Når og hvor

Dato
13.06.2019 
Klokkeslett
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 
Arrangør
ENTER Mental Health og Nordlandssykehuset HF 
Mer informasjon
Ian.Dawson@nordlandssykehuset.no  
Konferansespråk er engelsk

Om konferansen:
Formålet til ENTER er å fremme og forsvare høy standard i forebygging og behandling innen psykisk helsevern i Europa basert på forskningssamarbeid. Det er en økende trend i mange land å introdusere nye retningslinjer og standardisere behandlingsforløp i psykisk helse. For eksempel er det fra januar 2019 blitt introdusert flere nye pakkeforløp innen psykisk helse i Norge. Samtidig er ambulante team, helsehjelp på nett, brukerstyrte tilbud og recoveryorientert tilnærming blitt fremmet i ulike sammenheng. Spørsmål som vil bli diskutert på konferansen er om standardisert behandling og oppfølging (planlegging og implementering) og anbefalt god praksis tar hensyn til pasientenes erfaringer, kunnskap, kultur og behov på et individuelt nivå.

Vi ønsker abstrakter velkommen innenfor følgende emner:
  1. Å lage ditt eget forløp innen psykisk helse: Fra et standardisert forløp til et samar-beid
  2. Brukerstyrt og andre relevante likemannstilnærminger i ulike settinger
  3. Behandlingsveiledere innen psykisk helse (spesifikk diagnose vs holistisk tilnær-ming)
  4. Fordeler og ulemper med forløp og behandlingsveiledere innen psykisk helse.
  5. Psykisk helse i rurale strøk og/eller isolerte samfunn (geografisk, kulturelt, etnisk eller andre faktorer som kan være til hinder for likt behandlingstilbud)
  6. Aktivt borgerskap og empowerment (Advocacy, delt beslutningstaking)
  7. Er mer standardisert psykisk helseforløp forenlig med en holistisk tilnærming?
Deltakere inviteres til å sende inn abstrakter om forskning og resultater relevant til tema nevnt overfor, inkludert eksempler fra klinisk praksis. Abstrakter for enten muntlig presentasjon eller poster presentasjoner må sendes inn ved bruk av et abstraktskjema som finnes på www.entermentalhealth.net og sendes til konferansekomiteen entermentalhealth@gmail.com.

Frist for å sende inn abstrakter er 15. februar 2019. Alle innsendte abstrakter vil bli gjennomgått av komiteen og tilbakemelding sendes innen 15. mars 2019.

Konferanseprogram vil inkludere abstrakter som skal presenteres. For mer informasjon ta kontakt via entermentalhealth@gmail.com.

Konferanse avgift: kr. 800,-
For ENTER medlemmer (2 pr medlemsorganisasjon)og ansatte ved Nordlandssykehuset ingen avgift.

Det blir servert enkel lunsj, kaffe og te.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.