Epilepsikurs for foreldre til barn med epilepsi, Bodø

Gruppeopplæring, Lærings- og mestringssenteret, Barnehabilitering, Bodø

2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til  Barneavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø,  Parkveien 95, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Barnehabilitering, Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med representant fra norsk epilepsiforbund. 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, sosionom, erfaren brukerrepresentant og NAV hjelpemiddelsentral. 
Kontaktinformasjon
Kursleder Jane Storå
E-post: jane.stora@nlsh.no
Telefon 41 46 22 50

Kursledere Brit Astrid Helland
E- post: brit.astrid.helland@nlsh.no

Lærings- og mestringssenteret H1
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon 75 57 0666
 

Kursdato

13. og 14. mai 2019

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager og er rettet mot foreldre til barn med epilepsi, besteforeldre eller andre nærpersoner som er knyttet til barnet.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du klikke her:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

  • Hva er epilepsi?
  • Gjennomgang av anfallstyper
  • Håndtering av anfall i hverdagen
  • Pedagogiske aspekter
  • Fritid – med fokus på mestring
  • Epilepsi i familien, søsken
  • Trygderettigheter og stønader

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs, Epilepsi barn

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk epilepsiforbund

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.