Fagdag for Lofotleger, 19. mai 2022

Fagdagen er åpen for leger i Nordlandssykehuset og leger i Lofot-kommunene.
I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF ved samhandlingsavdelingen og Lofotens kommuner to årlige fagdager for leger ansatt i både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.
 
Fagdagen er godkjent som poenggivende seks timer i allmennmedisin.
 
Programmet som utarbeides er satt sammen av representanter fra begge tjenestene.

Program

13.30 - Registrering/lunsj


14.00 - 14.05 Velkommen, praktiske opplysninger og helsefellesskap

Trude Kristin Kristensen. Avd.leder samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset HF

14.05 - 14.20 Elektronisk rekvirering av lab og røntgentjenester

Hilde Klemmetvoll, Overbioingeniør regionalt forvaltningssenter lab ved UNN

14.20 - 14.30 HurtigPCR direkte fra positiv blodkultur og ved meningitt og PCR ved luftveisdiagnostikk   

Sandra Åsheim, avd.overlege ved diagnostisk klinikk Bodø

14.30 - 14.55 Dialogmeldinger og fastlegedialog

Tove Sørensen, Prosjektleder Helse Nord IKT

14.55 - 15.00 Pause


15.00 - 16.00 Immunterapi og dets utfordringer

Siv Gyda Aanes, overlege kreftavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø

16.00 - 16.15 Presentasjon av sotrivimabbehandling av risikopasienter med covid-19

Robert Hammer, Konst. overlege og utdanningsansvarlig overlege med.avd Lofoten

16.15 - 16.25 Pause 


16.25 - 16.40 Fastlegenytt

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset HF

16.40 - 17.30 Behandling av diabetes og sykelig overvekt

Salwan Al-Ani, overlege Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) Bodø

17.30 - 17.50 Pause


17.50 - 18.40 Fortsettelse: Behandling av diabetes og sykelig overvekt


18.40 -18.50 Pause


18.50 - 19.45 Long-covid, utredning, diagnostisering og behandling. Samhandling mellom 1. og 2.linje og tjenestetilbud i HelseNord. Pasientcase

Eva Kibsgaard, Fastlege Vågan

20.00 - Middag


Presentasjoner fra foredrageneFant du det du lette etter?