Fagdag for Lofotleger, Svolvær

Samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset inviterer i nært samarbeid med legetjenesten i Lofotkommunene til felles fagdag.

Program

 • 13:30 - Ankomst/bespisning 
 • 14.00-14.10 - Velkommen til fagdag v.Trude Kristin Kristensen, Leder samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset
 • 14.10-15.30 - Fastlegene og etablering av helsefellesskapet – muligheter og begrensninger v. Anette Fosse, Fastlege/Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • 15.30-15.45 - Nye spesialister ved NLSH Lofoten – faglige tilbud og presentasjon
 • 15.45-16.00 - Pause
 • 16.00-16.30 - Henvisning til gastrokirurgisk vurdering – kommunikasjon henvisende fastlege – sykehuslege v. Tillmann Zittel, Henvisende fastlege/sykehuslege
 • 16.30-17.15 - Endring av AAT/FACT tilbudet i Lofoten. Hva innebærer det for pasientene, fastlegene og medisinsk klinikk? v. klinikksjef Hedda Soløy Nilsen m. fl.
 • 17.15-17.45 - Pause med noe å spise
 • Covid 19-sekvens
 • 17.45-19.00 - Erfaringer til nu fra kommunene, sykehuset og ikke minst samspillet mellom nivåene. 15 minutters innlegg fra Vågan, Vestvågøy og sykehuset.
 • 19.00-20.00 - Spennende, viktig og aktuell pasientsak sett i relasjon til samrabeidsavtale 3+5 v. Anders Svensson, K-overlege/fastlege, Bø kommune Tjenesteavtalens formulering: 
  4.3.2:b) i de tilfeller pasienten har behov for ytterligere tiltak eller annen type hjelp i spesialisthelsetjenesten, har spesialisthelsetjenesten en selvstendig plikt til henvisning internt. Spesialisthelsetjenesten kan ikke sende pasienten tilbake til fastlegen for at denne skal foreta ny henvisningen til annen del av spesialisthelsetjenesten.
Fant du det du lette etter?