Fatigue etter kreftbehandling, Bodø

Gruppeopplæring, To ganger per år, Avdeling for kreft og lindrende behandling

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:

 Avdeling for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
To ganger per år
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Avdeling for kreft og lindrende behandling
i samarbeid med Nevrologisk avdeling, Vardesenteret og representant fra brukergruppen 
Innlegg fra
Kreftlege, sykepleier, fysioterapeut, erfaren brukerrepresentant, psykolog og sosionom. 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Annette Winther
E- post: annette.merethe.winther@nlsh.no
755 34032

Kursleder
Kristin Berg Pettersen
E- post: kristin.berg.pettersen@nlsh.no
755 34430

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68
 

Kursdatoer

13.-14 mai 2020 Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

28. og 29. september 2020

Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dager og har plass til 12 deltagere totalt. Vi anbefaler at man tar med en pårørende. 

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du klikke her:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om Fatigue. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Fysisk aktivitet og avspenning. Mestring. Følelsesmessige reaksjoner. Erfaringsutveksling. Samliv. Presentasjon av Vardesenteret.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs for deg med Fatigue etter kreftbehandling

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Kreftforeningen

Vardesenteret

Kreftlex

Fant du det du lette etter?