Fatigue etter kreftbehandling, Bodø

Gruppeopplæring, To ganger per år, Avdeling for kreft og lindrende behandling, Lærings- og mestringssenteret

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:

 Avdeling for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
To ganger per år
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Avdeling for kreft og lindrende behandling, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Nevrologisk avdeling, Vardesenteret og representant fra brukergruppen 
Innlegg fra
Kreftlege, sykepleier, fysioterapeut, erfaren brukerrepresentant, psykolog og sosionom. 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Annette Winther
E- post: annette.merethe.winther@nlsh.no
755 34032

Kursleder
Kristin Berg Pettersen
E- post: kristin.berg.pettersen@nlsh.no
755 34430

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 11 68
 

Kursdatoer

25. og 26. Mars 2019

30. September og 1. Oktober 2019

Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dager og har plass til 12 deltagere totalt. Vi anbefaler at man tar med en pårørende. 

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du klikke her:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om Fatigue. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Fysisk aktivitet og avspenning. Mestring. Erfaringsutveksling. Samliv. Presentasjon av Vardesenteret.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs for deg med Fatigue etter kreftbehandling

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Kreftforeningen

Vardesenteret

Kreftlex

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.