Fatigue etter kreftbehandling, Vesterålen

Gruppeopplæring, En gang per år, Kirurgisk klinikk

Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

Kunnskap gir økt trygghet og mestring i hverdagen. På kurset vil du møte erfarne fagfolk fra sykehuset som vil forelese om ulike tema. I tillegg møter du en brukerrepresentant som vil fortelle om sine erfaringer. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsutveksling for å få best utbytte av kurset.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning- du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta. Merk henvisningen Kurs Vesterålen.

Henvisning sendes: Avdeling for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Når og hvor

Tid
En gang per år
Klokkeslett
 
Sted
Vesterålen, Stokmarknes
Rom A3100, 3.etasje, Ivar Bergmoes gate 3.
 
Arrangør
Ortopedisk post, Kirurgisk klinikk
i samarbeid med brukerrepresentant 
Innlegg fra
lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, erfaren brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Kursholder
Siri Brun
siri.brun@nlsh.no

Helsesekretær
Åse Jin Brustad
ase.jin.brustad@nlsh.no 
75 42 42 85

Lærings- og mestringssenteret
ragna.renna@nlsh.no
90950558
 

Kursdatoer

18. og 19. mars 2020. Utsatt pga smitteforebyggingstiltak 

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i plenum. 

Pårørende inviteres til å delta på hele kurset.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om fatigue. Hvordan leve med fatigue. Fysisk aktivitet og avspenning.

Mål

Målet med kurset er at du og din pårørende skal få hjelp til å mestre hverdagen, oppleve bedre forståelse og kontroll over situasjonen.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under:

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Kreftforeningen

Helse Norge

Helsebiblioteket

Kreftlex

Fant du det du lette etter?