Fatigue etter kreftbehandling, Vesterålen

Gruppeopplæring , En gang per år , Kirurgisk- og ortopedisk klinikk, Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

Kunnskap gir økt trygghet og mestring i hverdagen. På kurset vil du møte erfarne fagfolk fra sykehuset som vil forelese om ulike tema. I tillegg møter du en brukerrepresentant som vil fortelle om sine erfaringer. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsutveksling for å få best utbytte av kurset.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning- du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta. Merk henvisningen Kurs Vesterålen.

Henvisning sendes: Avdeling for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

Når og hvor

Tid
En gang per år
Klokkeslett
 
Sted
Vesterålen, Stokmarknes
Rom A3100, 3.etasje, Ivar Bergmoes gate 3.
 
Arrangør
Ortopedisk post, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med brukerrepresentant 
Innlegg fra
lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, erfaren brukerrepresentant 
Kontakt
Kursholder
Anne Elisabeth Solsem
anne.elisabeth.solsem@nlsh.no

Helsesekretær
Åse Jin Brustad
ase.jin.brustad@nlsh.no 
75 42 42 85

Lærings- og mestringssenteret
ragna.renna@nlsh.no
90950558
 

Kursdatoer

13. og 14. mars 2019

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i plenum. 

Pårørende inviteres til å delta på hele kurset.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om fatigue. Hvordan leve med fatigue. Fysisk aktivitet og avspenning.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under:

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Kreftforeningen

Helse NorgeHelsebiblioteketKreftlex

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.