Fatigue etter kreftbehandling - Vesterålen

Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta. Merk henvisningen Kurs Vesterålen.
I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. 

Henvisning sendes elektronisk eller per post til Avdeling for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i plenum. 

Pårørende inviteres til å delta på hele kurset.

Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina.

Rettigheter, egenandel, reiser- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap om fatigue. Hvordan leve med fatigue. Fysisk aktivitet og avspenning.

Målsetting

Målet med kurset er at du og din pårørende skal få hjelp til å mestre hverdagen, oppleve bedre forståelse og kontroll over situasjonen.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til våre ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Nyttige nettadresser

Kreftforeningen

Helse Norge

Helsebiblioteket

Kreftlex

Fant du det du lette etter?