Grunnkurs helsepedagogikk

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Grunnkurs i helsepedagogikk over 2 dager for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter. Arrangeres både i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon og legge til rette for god opplæring og helseveiledning. Målsetningen for grunnkurset er at kursdeltagerne får videreutviklet og økt sin kompetanse i helsepedagogikk, samt får reflektert over egen rolle i pasient- og pårørendeopplæring. Når og hvor

Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
Elektronisk påmelding : http://kunnskap.nlsh.no 
Innlegg fra
Rådgivere LMS, gruppeveiledere, erfarne kursledere og erfarne brukerrepresentanter. 
Kontaktinformasjon
E-post: lmsenter@nlsh.no

Telefon Bodø: 75 57 00 14
Telefon Vesterålen: 909 50 558
Telefon Lofoten: 75 57 21 51
 

Kursdatoer

Bodø

Lofoten

Vesterålen

Innhold

Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, noe som har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med personer i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer, med ulike helseutfordringer, variasjon i alder, og med individuelle forutsetninger for læring.

I kurset reflekteres det over hva du som helsepersonell eller brukerrepresentant trenger for å bli en god helsepedagog både i individuell veiledning og i grupper. 

 • Hva er en god helsepedagog ?
 • Hva trenger vi av kunnskap for å bli gode helsepedagoger?
 • Hvordan kan vi trene for å bli gode helsepedagoger?
 • Hvilke rammer trenger vi for å bli gode helsepedagoger?
 • Hva er forskjell på en helsepedagog og andre pedagoger?
 • Hva er spesielt med å undervise i grupper?
 • Hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs?
 • Hvorfor når vi ikke frem med informasjonen vi gir?

Dette og mange andre spørsmål vil det bli tid til å reflektere over. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene pasienter har for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten, både individuelt og i grupper.

Salutogenese, gruppelederrollen, helsepedagogikk, forskning, læring, mestring og brukermedvirkning er blant de sentrale begreper som står på programmet. 

I kurset ser vi både på teoretisk forankring, ny forskning og knytter dette opp mot egne erfaringer. Vi ser på praktiske eksempler fra egen hverdagen som helsepedagoger i møte med pasienter/brukerne og pårørende.

Dette tilbudet er utarbeidet i samarbeid med de andre Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord.

Sett inn lenke til programmet

Foredragsholdere

Erfarne kursledere og brukerrepresentanter fra det enkelte sykehus

Grazyna Banach, overlege, psykoterapiveileder

Rådgivere fra Lærings- og mestringssenteret NLSH (2-3 av oss på hvert enkelt kurs): Jorunn Brendeford, leder, spesialsykepleier. Elin Pladsen, sykepleier. Ragna Renna, spesialsykepleier. Anniken Evjen, spesialsykepleier.

Målgruppe 

Tilbudet retter seg mot fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og brukerrepresentanter som bidrar i lærings- og mestringskurs.

Kurset er tverrfaglig og åpent for leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, ernæringsfysiologer osv.

Læringsmål

Et overordnet mål med kurset er at du som deltaker skal bli trygg i opplæringssituasjoner med pasienter og pårørende, både individuelt og i grupper. 

Vi ønsker også å stimulere og inspirere til at du vil være med å etablere eller bidra i eksisterende lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende.

Du vil få kompetanse i:

 • sentrale begreper innen helsepedagogikk
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • å være kursleder/gruppeleder


Godkjent som meritterende kurs

Kurset vil søkes godkjent av de ulike fagforbundene.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund:

 • Klinisk spesialist / spesialisering totalt 9 timer

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapiforbund:

 • Generelt kurs og spesialist innen folkehelse totalt 12 timer.

Varighet

Kurset går over to hele dager.

Antall deltagere

Vi har plass til maksimum 20 deltakere per kurs. Det må være minst 10 påmeldte for å arrangere kurset.

Kursavgift

Kurset er gratis. Du må ta med egen lunsj eventuelt handle i sykehuset kiosk/kantine. Vi serververer kaffe og frukt underveis.

Påmelding

Elektronisk påmelding :  http://kunnskap.nlsh.no

Problemer med påmelding, ta kontakt på tlf. 7550 1100

Kontaktpersoner

Bodø

Jorunn Brendeford, Mona Molund og Anniken Evjen

Tlf: 755 70014

E-post: lmsenter@nlsh.no

Vesterålen

Ragna Renna

Tlf: 90 95 05 58

E-post: Ragna.Renna@nordlandssykehuset.no

Lofoten

Elin Pladsen 

Tlf: 75 57 21 51

E-post: Elin.Pladsen@nordlandssykehuset.no
Fant du det du lette etter?