Grunnkurs helsepedagogikk

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Digitalt grunnkurs i helsepedagogikk over fire dager for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter.
Du må delta på alle fire kursdager.

Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon og legge til rette for god opplæring og helseveiledning. Målsetningen for grunnkurset er at kursdeltagerne får videreutviklet og økt sin kompetanse i helsepedagogikk, samt får reflektert over egen rolle i pasient- og pårørendeopplæring. Når og hvor

Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
Elektronisk påmelding :  
Innlegg fra
Rådgivere LMS og gruppeveileder.  
Kontaktinformasjon
E-post: lmsenter@nlsh.no

Telefon Bodø: 75 57 00 14
Telefon Vesterålen: 909 50 558
Telefon Lofoten: 75 57 21 51
 

Kursdatoer 2021

7. april kl. 11.00 - 15.30
14. april kl. 11.00 - 15.30
21. april kl. 11.00 - 15.30
28. april kl. 11.00 - 15.30

Innhold

Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, noe som har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med personer i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer, med ulike helseutfordringer, variasjon i alder, og med individuelle forutsetninger for læring.

I kurset reflekteres det over hva du som helsepersonell eller brukerrepresentant trenger for å bli en god helsepedagog både i individuell veiledning og i grupper. 

 • Hva er en god helsepedagog ?

 • Hva trenger vi av kunnskap for å bli gode helsepedagoger?

 • Hvordan kan vi trene for å bli gode helsepedagoger?

 • Hvilke rammer trenger vi for å bli gode helsepedagoger?

 • Hva er forskjell på en helsepedagog og andre pedagoger?

 • Hva er spesielt med å undervise i grupper?

 • Hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs?

 • Hvorfor når vi ikke frem med informasjonen vi gir?

Dette og mange andre spørsmål vil det bli tid til å reflektere over. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene pasienter har for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten, både individuelt og i grupper.

Salutogenese, gruppelederrollen, helsepedagogikk, forskning, læring, mestring og brukermedvirkning er blant de sentrale begreper som står på programmet. 

I kurset ser vi både på teoretisk forankring, ny forskning og knytter dette opp mot egne erfaringer. Vi ser på praktiske eksempler fra egen hverdagen som helsepedagoger i møte med pasienter/brukerne og pårørende.

Dette tilbudet er utarbeidet i samarbeid med de andre Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord. 

Lenke til kursprogrammet kommer her: 

Foredragsholdere

Grazyna Banach, overlege, psykoterapiveileder

Rådgivere fra Lærings- og mestringssenteret NLSH: 
Jorunn Brendeford, leder, spesialsykepleier. Elin Pladsen, sykepleier. Ragna Renna, spesialsykepleier. Anniken Evjen, spesialsykepleier. Mona Molund, sosionom.

Målgruppe 

Tilbudet retter seg mot fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og brukerrepresentanter som bidrar i lærings- og mestringskurs.

Kurset er tverrfaglig og åpent for leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, ernæringsfysiologer osv.

Læringsmål

Et overordnet mål med kurset er at du som deltaker skal bli trygg i opplæringssituasjoner med pasienter og pårørende, både individuelt og i grupper. 

Vi ønsker også å stimulere og inspirere til at du vil være med å etablere eller bidra i eksisterende lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende.

Du vil få kompetanse i:

 • sentrale begreper innen helsepedagogikk
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • å være kursleder/gruppeleder


Godkjent som meritterende kurs

Kurset vil søkes godkjent av de aktuelle fagforbundene. 
Kursdeltager må delta på alle fire kursdager for å kurset godkjent.

Varighet

Kurset går over fire dager fra kl 11.00 - 15.30 alle dager.

Antall deltagere

Det åpnes opp for maksimum 11 deltakere per kurs. Det må være minst fem påmeldte for å arrangere kurset.

Kursavgift

Kurset er gratis.

Påmelding

Elektronisk påmelding :  

Påmeldingsfrist 23. mars.
Deltagelse må avtales med nærmeste leder. 

Problemer med påmelding? Ring 7550 1100

Kontaktpersoner

Bodø

Jorunn Brendeford, Mona Molund og Anniken Evjen

Tlf: 755 70014

E-post: lmsenter@nlsh.no

Vesterålen

Ragna Renna

Tlf: 90 95 05 58

E-post: Ragna.Renna@nordlandssykehuset.no

Lofoten

Elin Pladsen 

Tlf: 75 57 21 51

E-post: Elin.Pladsen@nordlandssykehuset.no
Fant du det du lette etter?