Grunnkurs helsepedagogikk - Lofoten

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 27.02.2019-28.02.2019 , Lærings- og mestringssenteret

 

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO)er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte hovedoppgaver. Dette skal bidra til styrket helse og livskvalitet, gi støtte til mestring ved sykdom og / eller funksjonsnedsettelse og bidra til at pasienter kan ta informerte valg.

Når og hvor

Dato
27.02.2019-28.02.2019 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Nordlandssykehuset Lofoten, Store møterom, 3.etg.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
 
I tillegg skal opplæringen bidra til økt kvalitet i behandlingen. Kompetente pasienter og pårørende er viktig også for pasientsikkerheten.
Kurset går over to hele dager.
Maksimum 20 deltakere per kurs. Det må være minst 10 påmeldte for å arrangere kurset.

Målgruppe:
Tilbudet retter seg mot fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og
brukerrepresentanter som bidrar i lærings- og mestringskurs.
Kurset er tverrfaglig og åpent for leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer,
barnevernspedagoger, ernæringsfysiologer osv.
Kurset vil søkes godkjent av de ulike fagforbundene.

Målsetning:
Grunnkurset i helsepedagogikk gir en innføring i sentrale tema i pasient- og pårørendeopplæring. Målsetning med kurset er at deltakerne får videreutviklet og økt sin kompetanse innenfor fagfeltet, samt får reflektert over egen rolle i dette arbeidet. Dette er en ressurs i arbeidet både i det individuelle møtet og i møte med grupper.

Program for dagene

Dag 1
08.30 Velkommen
10.00 Pause
10.15 Rammer for pasient- og pårørendeopplæring
10.45 Erfaringskompetanse
11.45 Lunsj
12.45 “Gruppen som redskap for læring»
          Om grupper, gruppedynamikk og læringsfremmende faktorer
15.00 Oppsummering
15.30 Vel hjem!

Dag 2
08.30 Helse og mestring
11.15 Lunsj
12.15 Følsomme tema
14.00 Pause
14.15 Didaktikk i gruppebasert opplæring
15.00 Avslutning. Hva har vi lært?
15.30 Vel hjem!

Last ned program her

Trykk her for påmelding

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.