Grunnkurs ParkinsonNET Nordland

Har du og dine kollegaer lyst å lære mer om parkinsons sykdom? Da kan du bli en del av ParkinsonNet Nordland og delta på et grunnkurs 27.og 28. april som vil hjelpe deg i jobben med Parkinsons sykdom.
Vil heve kompetansen om parkinsons sykdom.
Det er ca. 8000 personer i Norge som er rammet av Parkinsons sykdom. Etter fem år med sykdommen er det 50 prosent som trenger hjelp fra det offentlige, og 5 prosent av alle på sykehjem har Parkinsons sykdom. Sykdommen gir et komplekst sykdomsbilde, og mange helsepersonell opplever derfor utfordringer i å gi en optimal behandling og omsorg. 

ParkinsonNet er ny helsemodell som innføres i Norge. Fokuset er tverrfaglig samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten på tvers av de ulike faggruppene.
  
  • ParkinsonNet har som overordnet mål å utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at personer med Parkinsons sykdom og parkinsonisme får en optimal behandling der de bor. Hensikten er å heve kunnskapsnivået hos fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter og logopeder gjennom en systematisk opplæring. 
Hva får du som deltaker i ParkinsonNet 
  • Gratis to-dagers grunnkurs 
  • E-læringskurs i forkant av kurset 
  • 2-3 halvdags fagsamlinger årligKunnskap om å jobbe etter den tverrfaglige modellen, ParkinsonNet 
  • Tilgang på veiledning fra fageksperter ved behov 
  • Tilsendt nyttig informasjon og nyheter på mail 
  • Stå i fagpersonregisteret (www.parkinsonnet.no) 
Om kurset  
ParkinsonNet grunnkurs arrangeres 27. og 28 april 2022
Sted: Quality hotel Ramsalt Bodø 
Grunnkurs og deltakelse er gratis.  

Eventuelle reisekostnader, kost og overnatting dekkes ikke av ParkinsonNet og må avtales med arbeidsgiver. 
Fant du det du lette etter?