Har vi tid til de sinte unge guttene?

, 17.10.2019

Invitasjon til fagdag i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2019
Årets tema er: Gi tid

Fagdagen er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, Nord Universitetet, Den norske kirke ved Sør-Hålogaland Bispedømmeråd, Studentinord, Voksne for barn - Salten lokallag og Batteriet

Når og hvor

Dato
17.10.2019 
Klokkeslett
08:00-15:30
Sted
 Nord universitet, Auditorium Knut Hamsun - A1 og Petter Dass - A14
 
Gutter har høyere frafall i skolen enn jenter. De har oftere adferdsproblemer, tar oftere selvmord enn jenter og de topper kriminalitets-statistikken. 

De fleste såkalte skolemassakrene blir utført av unge menn som har opplevd tap, avvisning og mobbing. Til tross for at stadig flere gutter sier de sliter med psykiske helseplager, er det de færreste som oppsøker hjelp, og ytterst få av de blir henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Har vi egentlig satt av nok tid til disse sinte unge guttene, blir de sett som medmennesker, og klarer vi å fange dem opp og gi dem det tilbudet de behøver?

Program

08.00-09.00 Registrering
09.00-09.15 Åpning av fagdagen
09:15-10:15 Hva handler det om?
                      Unge gutter med erfaringer fra å kjenne på sinne, deler erfaringer og gir råd
                      • Unge proffer i Forandringsfabrikken
10:15-11:15 Sinte unge gutter: Hva vet vi og hva bør vi frykte?
                      • Svein Øverland
11:15-11:30 Pause
11:30-12:30 Er guttene de nye samfunnstaperne?
                      • Ingrid Fylling
12:30-13:30 Lunsj
13:30-14:30 Når voldsutsatte barn blir sinte unge gutter
                      • Silje Kathrine Fredheim
14:30-15:30 Hvordan hindrer vi at sårbare gutter blir aggressive gutter?
                      • Svein Øverland

Foredragsholdere

Forandringsfabrikken
er et kunnskapssenter, som samler inn barns råd om hvordan barnevern, skole og psykisk helsehjelp bør være. Proffer er unge med erfaring fra barnevern, psykisk helsevern, andre hjelpe-systemer eller skole. De kalles “proffer” fordi de er proffe på systemet de er i. Derfor har de viktig kunnskap å lytte til. Alle mellom 13 og 20 år kan bli proff i Forandringsfabrikken

Svein Øverland
psykologspesialist i barne og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Seksjonssjef ved avd. Brøset St. Olavs Hospital og rådgiver for Forvaringsavdelingen Trondheim fengsel og Politiet

Ingrid Fylling
Førsteamanuensis FSV Nord universitet. Har forsket i en årrekke på skolen, spesialundervisning og kjønnsforskjeller. Satt som representant i det regjeringsoppnevnte Stoltenbergutvalget som skulle finne ut hvorfor jenter gjør det bedre enn gutter på skolen, og hva man kan gjøre med det. NOU-en ble publisert i februar 2019.

Silje Kathrine Fredheim
leder og psykologspesialist ATV Bodø. ATV Bodø tilbyr behandling til hele familien der det har vært eller er voldsproblematikk. Behandling gis til både voksne menn og kvinner som utøver vold eller blir skremmende og aggressiv enten mot partner, ekspartner eller barn
 
 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.