Helgesamling Ungdomsrådet, 22. - 24. april 2022

Sakene 07-14

Saksliste

  • 07/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 08/2022 Godkjenning av referat møte 31. mars
  • 09/2022 Gruppearbeid
  • 10/2022 Presentasjon av HIPPO
  • 11/2022 Oppdrag
  • 12/2022 Gruppearbeid
  • 13/2022 Innspill til direktør 
  • 14/2022 Eventuelt

Fant du det du lette etter?