Hjerneslag Lofoten

Gruppeopplæring , 1 gang i året , Medisinsk klinikk, Lærings- og mestringssenteret

3-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som er hjerneslagrammet og din nærmeste pårørende.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset og Vestvågøy kommune som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant og hans nærmeste pårørende som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Din sykehuslege, fastlege eller slagsykepleier kan henvise deg. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til Medisinsk klinikk, eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Boks 373, 8376 Leknes .

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
1 gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Lofoten, Gravdal
Store møterom, 3 etasje
 
Arrangør
Medisinsk klinikk, Lærings- og mestringssenteret
I samarbeid med erfarne brukerrepresentanter og fysioterapitjenesten i Vestvågøy kommune 
Kontakt
Hjerneslagsykepleier/kursleder Lill Fygle: 94885661 (mandag-torsdag kl 10:00-14:00)
Lill.Fygle@nlsh.no

Rådgiver ved Lærings- og Mestringssenteret, NLSH Lofoten: Elin Pladsen 755 72 151
Elin.Pladsen@nlsh.no
 

Kursdatoer

5, 12, 19 Mars 2019.

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid, i tre påfølgende uker. Din nærmeste pårørende er velkommen til å delta, og det vil være fokus på pårørendes opplevelser og rolle i løpet av kurset.

Du som er pasient betaler egenandel som ved andre polikliniske konsultasjoner for kun første dag av kurset (selv om kurset går over flere dager). Kurset inngår i frikortordningen. Pårørende deltar gratis.

Kurset er en del av behandlingsforløpet til pasienter som har hatt hjerneslag, og du som er pasient kan få sykemelding for å delta. Pårørende kan søke sin arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Vi utarbeider en felles lenke med informasjon om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper. Her vil du finne informasjon om reise, opphold og fri fra arbeid  for å delta på kurs. Inntil videre kan du bruke disse lenkene:

Pasientreiser

Innhold i kurset

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Hjerneslag Lofoten.pdf

Program

Program Hjerneslag Lofoten.pdf

Nyttige nettsider

Her kan du finner nettsider med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

LHL/hjerneslagLandsforeningen for SlagrammedeNorsk forening for SlagrammedeHelsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for rehabilitering og behandling av hjerneslagPårørendesenteret

Helsedirektoratets pårørendeveileder

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.