Hjerneslagkurs, Bodø

Gruppeopplæring, Nevrologisk poliklinikk, Bodø

Tre- dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine pårørende. De to første kursdagene henger sammen, mens den tredje oppfølgingsdagen kommer noen uker senere.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte erfarne bruker og pårørenderepresentanter som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Nevrologisk poliklinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø. Merkes  med "Hjerneslagkurs"

Pårørende kan delta også når den hjerneslagrammede er for dårlig til selv å delta. Henvisning, innkalling og epikrise knyttes opp mot pasientens navn og fødselsnummer både når den pårørende kommer alene og når han kommer sammen med pasienten. Informer gjerne i henvisningen hvilken pårørende som ønsker å delta. 

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Nevrologisk poliklinikk, Bodø
i samarbeid med Bodø kommune, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Landsforeningen for slagrammede og Lærings- og mestringssenteret 
Innlegg fra
Nevrolog, nevropsykolog, seksolog, fysioterapeut, logoped, Ambulant rehabiliteringsteam, ergoterapeut, sosionom, farmasøyt, erfaren brukerrepresentant og erfaren pårørenderepresentatn. 
Kontaktinformasjon
Kursledere:
Kristin Berg Pettersen og Cecilie Danielsen
E-post: kristin.berg.pettersen@nlsh.no
cecilie.danielsen@nlsh.no
Telefon: 75 53 44 30

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
 

Kursdatoer

5. og 6. Desember 2019 + 23. Januar 2020

Praktisk informasjon

Kurset består av to påfølgende dager og en oppfølgingsdag noen uker senere.

Det er plass til 8 pasienter og deres pårørende på kurset.

Vi oppfordrer til å ta med en pårørende alle tre kursdagene. Dersom du er pårørende til en hjerneslagrammet som er for dårlig til selv å delta på kurset, kan du delta som pårørende alene.

Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Innhold i kurset

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Bruker- og pårørendeerfaring. Utfordringer i dagliglivet. Seksualitet og samliv. Kosthold. Fysisk aktivitet og avspenning. Språket. Mestring. Rehabiliteringstilbud og kommunale tjenester. Rehabiliteringsprosessen. Erfaringsutveksling. Sosiale rettigheter og muligheter. Forebygging.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Våre kurstilbud

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om hjerneslag ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for slagrammede

Fant du det du lette etter?