Hjerneslagkurs - Vesterålen

3-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende.  Kurset går over tre dager med en ukes mellomrom.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til medisinsk klinikk, Nordlandsykehuset, Vesterålen. 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i de tilfeller hvor pasienten selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid med en ukes mellomrom. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta på kurset.

Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina.

Rettigheter, egenandel, reiser- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap. Fysisk aktivitet. Kosthold. De usynlige vanskene. Det å være pårørende. Utfordringer i dagliglivet. Rettigheter. Følelsesmessige reaksjoner og mestring av sykdom. Innlegg fra tidligere slagrammet og pårørende. God tid til spørsmål, erfaringsutveksling og diskusjon.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer. 

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til våre ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Nyttige nettadresser

Behandlingsinformasjon om hjerneslag, Vesterålen

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for slagrammede

Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje

Pårørendesenteret

Fant du det du lette etter?