Hjerneslagkurs, Vesterålen

Gruppeopplæring, Medisinsk avdeling Vesterålen

3-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende.  Kurset går over tre dager med en ukes mellomrom.

Gjennom kurset møter en erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til medisinsk klinikk, Nordlandsykehuset, Vesterålen eller per post. 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Opplys gjerne om pårørende skal delta på kurset.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Vesterålen, Stokmarknes
Ivar Bergmoes gate 3, 3.etasje, rom A3100. 
 
Arrangør
Medisinsk avdeling Vesterålen
i samarbeid med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped, ernæringsfysiolog og erfaren brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Inger Lise Robertsen,
Tlf: 475 14 055
E-post: inger.lise.robertsen@nlsh.no

Lærings- og mestringssenteret
Tlf: 90950558
E-post: ragna.renna@nlsh.no
 

Kursdatoer

Tirsdag 10.mars, tirsdag 17. marsog tirsdag 24.mars 2020 utsatt pga smitteforebyggende tiltak 

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid med en ukes mellomrom. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta på kurset.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap. Fysisk aktivitet. Kosthold. De usynlige vanskene. Det å være pårørende. Utfordringer i dagliglivet. Rettigheter. Følelsesmessige reaksjoner og mestring av sykdom. Innlegg fra tidligere slagrammet og pårørende. God tid til spørsmål, erfaringsutveksling og diskusjon.

Målsetting  

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre kommer. Ta evt kontakt med Lærings- og mestringssenteret på mail eller telefon om du ønsker brosjyre.
Tlf: 90950558
E-post: ragna.renna@nlsh.no

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om hjerneslag, Vesterålen

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for slagrammede

Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje

Pårørendesenteret

Fant du det du lette etter?