Hjerteinfarkt Lofoten

Gruppeopplæring, 1-2 ganger i året, Medisinsk klinikk

2-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset og kommunen som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmåll og erfaringsdeling for å få best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Sykehusbakken 23, 8372 Gravdal.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
1-2 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Lofoten, Gravdal
Store møterom 3 etasje
 
Arrangør
Medisinsk klinikk
I samarbeid med en erfaren brukerrepresentant og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, en efaren brukerrepresentant, fysioterapeut, farmasøyt, rådgiver LMS. 
Kontaktinformasjon
Kursledere:
Nina Markussen
Nina.Markussen@nlsh.no 
952 96 502

Michael Wilhelmsen
Michael.Wilhelmsen@nlsh.no 
952 96 502

Rådgiver ved Lærings- og Mestringssenteret:
Elin Pladsen 755 72 151
Elin.Pladsen@nlsh.no
 

Kursdatoer

Våren 2020. Kurset er utsatt på ubestemt tid.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Din nærmeste pårørende er velkommen til å delta, og det vil være fokus på pårørendes opplevelser og rolle i løpet av kurset.

Det serveres frukt og kaffe/te på kurset. Lunsj kan kjøpes i sykehusets kantine.

Rettigheter, reiseutgifter og egenandel

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper 

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap, virkninger og bivirkninger av medisiner, erfaringer fra en som har hatt hjerteinfarkt, fysisk aktivitet, hjertevennlig kosthold, motivasjon og livsstilsendring, normale følelsesmessige reaksjoner og mestring ved kronisk sykdom, samliv og seksualitet, det å være pårørende, informasjon om tilbud i kommunene og rehabilitering.

Kursprogram finner du her:

Program hjerteskole

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Hjerteinfarkt Lofoten.pdf

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettsider

Angiografi og intervensjon NLSH

Helsenorge 

Helsebiblioteket

Norsk Helseinformatikk

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Hjertelinjen (Nasjonalforeningen for folkehelsen)

Pårørendesenteret

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
Fant du det du lette etter?