Hjerteinfarktkurs - Lofoten

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta. Din sykehuslege eller fastlege kan henvise deg. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til Medisinsk klinikk, eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Boks 373, 8376 Leknes .

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs. Skal det være med pårørende, må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i tilfeller hvor pasienten ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset


Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise - og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset og vestvågøy kommune. Du møter også en brukerrepresentant som deler sine erfaringer med å leve med hjerneslag. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål utveksle erfaringer med de andre kursdeltakerne.                                                                                                                

Medisinsk faktakunnskap, virkninger og bivirkninger av medisiner, erfaringer fra en som har hatt hjerteinfarkt, fysisk aktivitet, hjertevennlig kosthold, motivasjon og livsstilsendring, normale følelsesmessige reaksjoner og mestring ved kronisk sykdom, samliv og seksualitet, det å være pårørende, informasjon om tilbud i kommunene og rehabilitering.

Tidligere program for kurset finner du her:

Program hjerteskole 2019.pdf

Målsetting

På lærings- og mestringskurs lærer du om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Målet med kurset er at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøres egne ressurser for å håndtere livet med hjerte-karsykdom og som pårørende.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned:

Hjerteinfarkt Lofoten.pdf

Lærings - og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til alle ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende:

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Her kan du finner nettsider med kvalitetssikret informasjon om helse og mestring. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene:

Helsenorge Hjerteinfarkt

Norsk helseinformatikk Hjerteinfarkt

Helsebiblioteket Hjerte og kar

Landsforeningen for hjerte - og lungesyke (LHL)

Hjertelinjen (Nasjonalforeningen for folkehelse)

Kvalitetssikret informasjon om helse og mestring

Fant du det du lette etter?