Hjertekurs, Bodø

Kurs, 01.09.2016-02.09.2016, Lærings- og mestringssenteret

Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt.

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs til personer som har hatt hjerteinfarkt. Pårørende er også velkommen til å delta.

Kurset er et samarbeid mellom Medisinsk avdelin, Lærings- og mestringssenteret, LHL og representant for brukergruppa.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset. Be din fastlege eller sykehuslege om å søke deg inn på kurset.

Når og hvor

Dato
01.09.2016-02.09.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret  på Nordlandssykehuset. 1.etg. H1 - gå inn sykehusets hovedinngang.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontaktinformasjon
Ønskes mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Anniken Evjen
LMS rådgiver Nordlandssykehuset
75571168 / 75534798

lmssenter@nordlandssykehuset.no
 

Målsetting

Målet er å gi deg og dine pårørende best mulig grunnlag for å mestre din hverdag med hjertesykdom. Gjennom å tilrettelegge for økt innsikt ønsker vi å bidra til bedre forståelse, økt motivasjon for livsstilsendringer og kontroll over egen situasjon.

Gjennom erfaringsutveksling med andre som har hjertesykdom og møte helsepersonell vil du få bedre forståelse for sykdommen og hva som påvirker den.

Innhold

  • Medisinsk faktakunnskap
  • Naturlige følelsesmessige reaksjoner på kronisk sykdom
  • Erfaringer fra en som har hatt hjerteinfarkt
  • Fysisk aktivitet
  • Hjertevennlig kost
  • Hverdagen med hjertesykdom
  • Rettigheter
  • Røykeslutt
Fant du det du lette etter?