Hjertekurs etter hjerteinfarkt - Vesterålen

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. 

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.
Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. 

Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid,og pårørende inviteres til å delta sammen med pasienten.

Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Det serveres kaffe og te. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina. 

Kurset gjennomføres i tredje etasje på sykehuset på Stokmarknes.

Rettigheter

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Reiseinformasjon :

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kursoversikt pasient- og pårørendekurs

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under

Kurstilbud på Lærings- og mestringssentret

Fant du det du lette etter?