Hørselsnedsettelse hos ungdom 12-16 år

To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom 12 -16 år med nedsatt hørsel og deres foreldre.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø. Merkes med Lærings- og mestringskurs.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på barnet og foreldrene. 

Dersom du allerede er under oppfølging på Hørselsentralen kan du ta direkte kontakt med kursleder for å få kursplass.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. Påmeldingsfrist vil være ca 4 uker før kursstart.Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurset er at ungdommer og foreldre skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter, bli bevisst ressurser for å kunne ta gode valg og beslutninger og å legge til rette for mestring.  

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en foreldrerepresentant og ungdommer som forteller om sine erfaringer. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Temaer som blir berøret er: Øret, hørsel og hørselstap. Høreapparat. Rettigheter som skoleelev med nedsatt hørsel. Hjelpemidler og tilrettelegging i skolen. Ungdomstid og nedsatt hørsel. Følelsesmessige utfordringer. Kroppslige følgetilstander ved nedsatt hørsel. Erfaringer fra en forelder. Erfaringer fra ungdommer med nedsatt hørsel. Skoletilbudet på Briskeby. Hørselshemmedes landsforbund. 

Praktisk informasjon

Det er rom for 2 foreldre/foresatte per ungdom. 

Den første timen møtes foreldre og ungdommer felles. Videre har ungdommene og foreldrene to ulike program hver for seg. På slutten av kurset samles ungdommene og foreldrene igjen til felles forelesning, oppsummering og avslutning. 

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

HLF inviterer til felles aktivitet og bespisning på ettermiddagen den første kursdagen

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

For informasjon om vårt pasienthotell i Bodø kan du bruke denne lenken:

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels

2. Thon Hotels

3. Nordic Choice Hotels.

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".


Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Statlig spesialpedagogisk tjeneste, Statped

NAV hjelpemidler og tilrettelegging

Hørselshemmede barns organisasjon

Hørselshemmedes Landsforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons rettighetssenter

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?