ICD- kurs, Bodø

Gruppeopplæring, Arrangeres 1 til 2 ganger i året, Hjerteovervåkingen

Lærings- og mestringskurs for deg som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) og en av dine nærmeste pårørende

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisningen sendes elektronisk(EPJ) eller per post til Hjerteovervåkningen, Medisinsk avdeling B3, Nordlandssykehuset, 8092 BODØ.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
Arrangeres 1 til 2 ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Bodø, sentrum 
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Hjerteovervåkingen
i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret; LHL og representant fra brukergruppen 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, fysioterapeut, erfaren brukerrepresentant , LHL 
Kontaktinformasjon
Kursleder:

Bente Arntsen
E- post: Bente.Ingeborg.Arntsen@nordlandssykehuset.no
Telefon: 90040912/ 75570856

Kristin Mæle
kritin.maele@nordlandssykehuset.no

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 0014
  
 

Kursdatoer

2.og 3. mars 2020

2. og 3. november 2020

Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dager på dagtid og har plass til 16 deltagere medregnet pårørende.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i gruppe

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr Hotell

Innhold i kurset

Medisinsk faktakunnskap. Naturlige følelsesmessige reaksjoner på kronisk sykdom. Erfaringer fra en som har levd med ICD en stund. Fysisk aktivitet. Hjertevennlig kosthold. Råd for å bedre hverdagen.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å åpne brosjyre

Mestringskurs ICD

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.Kurstilbud ved Lærings- og mestringssentret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om hjertestarterinnleggelse ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte- og kar sykdommer, LHL

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fant du det du lette etter?