IPS-konferanse i Tromsø

, 15.06.2017-16.06.2017

Individuell jobbstøtte (IPS) er en arbeidsrehabiliteringsmodell til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Det er grundig dokumentert at IPS-modellen er bedre egnet til å fremme vellykket sysselsetting enn dagens praksis.

Foreløpige tema og forelesere på konferansen:
Torsdag 15. juni:
Hva er kunnskapsgrunnlaget for individuell jobbstøtte?
Hva må vi gjøre for å overføre det forskningen viser virker til vår egen praksis?

Vi vil få høre blant andre professor Arnstein Mykletun og London-baserte Miles Rinaldi som har inngående kjennskap til feltet og har jobbet med implementering av IPS inn i ordinær klinisk drift i mange år. Vi vil også høre erfaringer fra andre IPS-miljøer i Norge og fra jobbsøkere som har erfaring med denne måten å jobbe på.

Det kommer representanter fra Helse Nord og Arbeidsdirektoratet.

Fredag 16. juni:
Denne dagen vil vi gi konkrete eksempler og drøfte hvordan vi kan gjøre individuell jobbstøtte til en selvfølgelig del av det NAV og helse sammen kan tilby. Vi vil ha flere parallellseminarer og vi håper å kunne sette i gang drøftinger på hvilke muligheter som finnes i ulike kontekster i Nord-Norge.

Vi håper at vi i årene fremover kan ha en årlig konferanse om satsning på arbeid og psykisk helse i vår region, og årets konferanse markerer forhåpentligvis startskuddet for en storstilt satsning på IPS i helseregion nord!

For mer informasjon og påmelding klikk her
Når og hvor

Dato
15.06.2017-16.06.2017 
Klokkeslett
Sted
Tromsø; Ishavshotellet
 
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse 
Fant du det du lette etter?