HELSENORGE

Klinisk vurdering og brukerens perspektiv

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 06.03.2018-07.03.2018

Tredje samling i utdanningsprogrammet «Rehabilitering, samarbeid og muligheter» har tittel «Klinisk vurdering og brukerens perspektiv».

Når og hvor

Dato
06.03.2018-07.03.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Hurtigrutens hus, Richard Withs plass, Markedsgata 1, Stokmarknes
 
Arrangør
HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering 

Denne samlingen vil vi fokusere på afasi og dysfagi som følge av hjerneslag. Videre vil vi presentere kartleggingsverktøy innen kognitiv vurdering. Dag to på denne samlingen tar opp pasientens uro og depresjon i forbindelse med tap av språk og kognitive funksjoner. Brukerens nye rolle og uskkerhet knyttet til dette, vill også være tema.
Til slutt vil konkrete tiltak rettet mot denne pasientgruppen bli belyst.
Vi ønsker alle velkommen til tredje samling i utdanningsprogrammet.

Program:
Tirsdag 6. mars
09.00 "Når språket svikter" - Afasi som følge av hjerneslag
"Uten mat og drikke, duger helten ikke" - Dysfagi som følge av hjerneslag
• logoped Tina Dahl Olsen
12.00 Lunsj
12.45 Kartleggingsverktøy innen kognitiv vurdering og ADL
Presentasjon av masteroppgave:
“Målrettet ADL-trening - et samarbeid mellom profesjoner”
• ergoterapeut Marie Kirstine Jäntti
15.00 Oppsummering og avslutning
Onsdag 7. mars
09.00 “Krise” - depresjon og nedstemthet
- Redsel og angst
- Ny rolle / usikkerhet
• psykiater John William Dannenbarger, Hippocampus Nord AS
11.00 Lunsj
12.00 Konkrete tiltak rettet mot kognitivt skadde pasienter
• Geir Ove Karlsson, Sunnår sykehus HF
15.00 Oppsummering og avslutning
Med forbehold om endringer.

Trykk her for program

Trykk her for påmelding

Fant du det du lette etter?