KOLS 3- dagers kurs, Bodø

Gruppeopplæring, Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø, Lærings- og mestringssenteret

3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje.
 
Arrangør
Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø, Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med LHL 
Innlegg fra
Lungelege, sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeut, erfaren brukerrepresentant, KOLS- koordinator og LHL.  
Kontaktinformasjon
Kursleder
Karianne Aanes Hansen
E-post: karianne.aanes.hansen@nlsh.no
Tlf: 91 79 29 64 

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Tlf: 75 57 11 68
 

Kursdatoer

17. - 19.  Juni 2019

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid og har plass til 10 deltagere. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Pårørende inviteres til å delta.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

  • Hva er KOLS, hvordan behandle og hva påvirker sykdommen?
  • Sosiale rettigheter
  • Hjelpemidler i hjemmet
  • Endring og mestring
  • Medikamenter, reseptordninger, inhalasjonsteknikk
  • Røykeslutt
  • Å leve med KOLS
  • Ernæring
  • Energiøkonomisering

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Gjennom å legge til rette for økt kunnskap om sykdommen og hvordan man kan håndtere den ønsker vi å bidra til en bedre mestring av hverdagen med KOLS. 

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer etterhvert

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

Behandlingsinformasjon om KOLS ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Trening som medisin

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.