KOLS 3- dagers kurs, Bodø

Gruppeopplæring, En gang i året, Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø

3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
En gang i året
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje.
 
Arrangør
Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø
i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL 
Innlegg fra
Lungelege, sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeut, erfaren brukerrepresentant, KOLS- koordinator og LHL.  
Kontaktinformasjon
Kursleder
Karianne Aanes Hansen
E-post: karianne.aanes.hansen@nlsh.no
Tlf: 91 79 29 64 

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Tlf: 75 57 00 14
 

Kursdatoer

15.-17 juni  2020 Utsatt pga smitteforebyggende tiltak 


Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid og har plass til 10 deltagere. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Pårørende inviteres til å delta.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

  • Hva er KOLS, hvordan behandle og hva påvirker sykdommen?
  • Sosiale rettigheter
  • Hjelpemidler i hjemmet
  • Endring og mestring
  • Medikamenter, reseptordninger, inhalasjonsteknikk
  • Røykeslutt
  • Å leve med KOLS
  • Ernæring
  • Energiøkonomisering

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Gjennom å legge til rette for økt kunnskap om sykdommen og hvordan man kan håndtere den ønsker vi å bidra til en bedre mestring av hverdagen med KOLS. 

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer etterhvert

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

Behandlingsinformasjon om KOLS ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Trening som medisin

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke


 

Fant du det du lette etter?