KOLS- kurs, Bodø

Gruppeopplæring, To ganger i året, Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø

Gruppeopplæring i et kursforløp med totalt 8 kursdager for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltagere må ha henvisning fra lege. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
To ganger i året
Klokkeslett
 
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje
 
Arrangør
Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø
i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, LHL. 
Innlegg fra
Lungelege, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, sosionom, erfaren brukerrepresentant, KOLS- koordinator og LHL.  
Kontaktinformasjon
Kursleder Karianne Aanes Hansen
E-post: karianne.aanes.hansen@nlsh.no
Telefon: 91 79 29 64

Lærings- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no
Telefon: 75 57 00 14
 

Kursdatoer

Vårkurs 2020: 

10. og 11. Februar  27. og 28. Februar ,9. og 10. Mars ,

23. og 24. Mars utsatt pga smitteforebygging 

21-22 september , 5-6 oktober, 19-20 oktober 2020

Praktisk informasjon

Gruppeopplæring i et kursforløp med totalt 8 kursdager.  To sammenhengende kursdager av gangen med to ukers pause mellom, gjentas fire ganger.

Det er plass til 10 deltagere totalt. Vi anbefaler at du tar med din nærmeste pårørende. 

Alle får tilbud om individuell oppfølging med behandlingsplan 6 - 8 uker etter kurset.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du klikke her:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

 • Hva er KOLS, hvordan behandle og hva påvirker sykdommen?
 • Fysisk aktivitet, anfallsmestring, avspenning
 • Sosiale rettigheter
 • Medikamenter, reseptordninger, inhalasjonsteknikk
 • Røykeslutt
 • Å leve med KOLS
 • Ernæring
 • Hjelpemidler i hjemmet
 • Energiøkonomisering
 • Endring og mestring
 • Det gjøres lungefunksjonsmålinger underveis slik at man kan se resultat av evt justeringer man gjør hjemme i løpet av kurssamlingene.

Målsetting

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Lærings- og mestringskurs for deg med KOLS

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettsider

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om KOLS ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Trening som medisin

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 

Fant du det du lette etter?